ข่าวปี 2558
ข่าวเดือนมกราคม 2555
   ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ข่าวเดือนมีนาคม 2555
ข่าวเดือนเมษายน 2555
   ข่าวเดือนพฤษภาคม 2555
ข่าวเดือนมิถุนายน 2555
  ข่าวเดือนกรกฎาคม 2555
ข่าวเดือนสิงหาคม 2555
ข่าวปี 2554 ทั้งหมด

ร้องทุกข์ร้องเรียนส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่ sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com
Tel: 081- 8872449  088-2930018
หน้าแรก
แบ่งปันใน facebook
 
สามารถติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit
 
พบเห็นความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม รวมถึง การทุจริตในทุกรูปแบบ ติดต่อร้องทุกข์ได้ที่ สิทธิพจน์ เกบุ้ย ขอรับอาสาลุยแทนชาวบ้าน
 

                                                                                                  ข่าว 2558

 
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเหมืองทองอัคราเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติส่งเสริมปลูกข้าวปลอดสารเคมี เทศบาลเมืองพิจิตรใกล้ถึงทางตันสมาชิกสภาคว่ำเทศบัญญัติอ้างเหตุใช้งบประมาณฉ้อฉล พิจิตรพระท่านเจ้าคุณปรีชาขอบิณฑบาตผู้ใจบุญช่วยลูกกรรมกรเรียนเก่งขาดทุนการศึกษา สมาคมชาวนาพิจิตรพัฒนาก้าวไกลถึงขั้นผสมสายพันธุ์ข้าวเพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศและผู้บริโภค
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเหมืองทองอัครา
เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติ
ส่งเสริมปลูกข้าวปลอดสารเคมี
เทศบาลเมืองพิจิตรใกล้ถึงทางตัน
สมาชิกสภาคว่ำเทศบัญญัติ
อ้างเหตุใช้งบประมาณฉ้อฉล
สมาคมชาวนาพิจิตรพัฒนาก้าวไกล
ถึงขั้นผสมสายพันธุ์ข้าว
เพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศและผู้บริโภค
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือทรัพยากรน้ำภาค9ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติวันแม่ที่สากเหล็ก พิจิตรปั่นเพื่อแม่3,149คนบรรยากาศท่ามกลางความปลื้มปิติ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิ จิตรทอดข้าวเม่าในงานแข่งขันเรือยาวของวัดหาดมูลกระบือพร้อมเปิดงาน ชาวพิจิตรรวมใจสร้างพระเครื่องหาเงิน15ล้านสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือทรัพยากรน้ำภาค9
ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาต
พิจิตรปั่นเพื่อแม่3,149คน
บรรยากาศท่ามกลางความปลื้มปิต
ผู้ว่าฯพิจิตรเปิดงานแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯวัดหาดมูลกระบือ
ชาวพิจิตรรวมใจสร้างพระเครื่อง
หาเงิน15ล้านสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์
สส.วินัย-สจ.พิศ รวมใจชาวสากเหล็กหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีและเลี้ยงอาหารกลางวัน พิจิตรประกาศเตือนภัยฝนตกต่อเนื่องมีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเข้าจำนวนมากหวั่นน้ำท่วม พิจิตรตำรวจ-ทหารจับยาบ้า66,000 เม็ดยาไอซ์908กรัมผู้ต้องหารับสารภาพผู้ค้ารายย่อยเพียบ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
สส.วินัย-สจ.พิศ รวมใจชาวสากเหล็ก
หล่อเทียนจำนำพรรษา
พิจิตรประกาศเตือนภัยฝนตกต่อเนื่อง
มีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์
ไหลเข้าจำนวนมากหวั่นน้ำท่วม
พิจิตรตำรวจ-ทหารจับยาบ้า66,000 เม็ด
ยาไอซ์908กรัมผู้ต้องหารับสารภาพ
ผู้ค้ารายย่อยเพียบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
จับมือสนช.และกลุ่มชาวนา
เฉลิมพระเกียรติปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
news/07.58/17075801.html ผู้ว่าฯพิจิตรมอบบ้านแก่ผู้พิการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิจิตรประธานกรรมาธิการการเกษตรลงพื้นที่ฟังชาวบ้านเสนอขุดลอกแม่น้ำยมแก้ภัยแล้งน้ำท่วม นายสุรัชย ผู้ว่าฯพิจิตรนำเหล่านักปั่นขี่จักรยานทดสอบเส้นทางปั่นเพื่อแม่
ผู้ว่าฯพิจิตรห่วงน้ำดื่มช่วยภัยแล้งในโรงเรียน
นำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ผู้ว่าฯพิจิตรมอบบ้านแก่ผู้พิการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
พิจิตรปธ.กมธ.เกษตร
ลงพื้นที่ฟังชาวบ้านเสนอขุดลอกแม่น้ำยม
แก้ภัยแล้งน้ำท่วม
ผู้ว่าฯพิจิตรนำเหล่านักปั่นนับพัน
ขี่จักรยานทดสอบเส้นทางปั่นเพื่อแม
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าฯพิจิตร-ทหาร-ธกส.ผนึกกำลังประกาศช่วยชาวนาแก้ปัญหาหนี้สินและการขาดแคลนน้ำ news/07.58/14075801.html
พิจิตรทรัพยากรน้ำภาค9
จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่าน
วางแผนยุทธศาสตร์แก้ภัยแล้งสู้น้ำท่วม
ผู้ว่าฯประกาศ10อำเภอของจ.พิจิตร
เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฝนทิ้งช่วง
ผู้ว่าฯพิจิตร-ทหาร-ธกส.ผนึกกำลัง
ประกาศช่วยชาวนาแก้ปัญหาหนี้สิน
และการขาดแคลนน้ำ
พิจิตรชาวบ้านแห่ร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นสร้างรถไฟทางคู่
ปากน้ำโพ-เด่นชัย
ผู้ว่าฯพิจิตรจัดแถลงข่าวประกาศพร้อมจัดกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือผู้ว่าฯลุยเหมืองทองอัคราสรุปชัดเจนไม่มีนโยบายปิดเหมืองทองสั่งให้ดูแลสุขภาพชาวบ้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเตรียมแผนขุดทะเลสาบกักเก็บน้ำที่พิจิตร พิจิตรตำรวจรวบ22นักพนันรวมตัวเล่นไพ่ป๊อก8-9
ผู้ว่าฯพิจิตรจัดแถลงข่าว
ประกาศพร้อมจัดกิจกรรม
“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
ผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือผู้ว่าฯ
ลุยเหมืองทองอัครา
สรุปชัดเจนไม่มีนโยบายปิดเหมืองทอง
สั่งให้ดูแลสุขภาพชาวบ้าน
พิจิตรอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเตรียมแผน
ขุดทะเลสาบกักเก็บน้ำ
พิจิตรตำรวจรวบ22นักพนัน
รวมตัวเล่นไพ่ป๊อก8-9
พิจิตรแล้งหนักนา1.4ล้านไร่ไม่มีน้ำต้องเลื่อนฤดูกาลทำนาชป.เผยถ้าฝนไม่ตกอีก30วันน้ำหมดเขื่อนสิริกิติ์เดือดร้อนถึงน้ำประปาแน พิจิตร//สนช.ลงพื้นที่พบชาวนายืนยันรัฐมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พิจิตรเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวปลอดภัยเลิกใช้สารเคมีมุ่งตลาดผู้รักสุขภาพ ผู้ว่าฯพิจิตรตะลึงวัยโจ๋อายุ12เป็นแม่วัยใสประกาศถึงเวลาแล้วเยาวชนต้องเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
พิจิตรแล้งหนักนา1.4ล้านไร่ไม่มีน้ำ
ต้องเลื่อนฤดูกาลทำนา
ชป.เผยถ้าฝนไม่ตกอีก30วัน
น้ำหมดเขื่อนสิริกิติ์เดือดร้อนถึงน้ำประปาแน
พิจิตรสนช.ลงพื้นที่พบชาวนา
ยืนยันรัฐมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แล้ง
หนุ่มสาวยอมทิ้งนา
อพยพขายแรงงานในเมืองหลวง
พิจิตรเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมชาวนา
ปลูกข้าวปลอดภัยเลิกใช้สารเคมี
มุ่งตลาดผู้รักสุขภาพ
ผู้ว่าฯพิจิตรตะลึงวัยโจ๋อายุ12เป็นแม่วัยใส
ประกาศถึงเวลาแล้วเยาวชนต้องเรียนร้
เรื่องเพศศึกษา
พิจิตรจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อเข้าการประเมินจากเจ้าคณะภาค7 พิจิตร//หลังคสช.ยึดอำนาจเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร”กองทุนฟื้นฟู” สจ.พิศ วิริยะอารีธรรม ร้องเรียนธ.กรุงไทยยอมจ่ายเช็คปลอมสูญเงิน 6.3 ล้านบาท
พิจิตรจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5
เพื่อเข้าการประเมินจากเจ้าคณะภาค7
พิจิตร//หลังคสช.ยึดอำนาจเป็นครั้งแรก
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
”กองทุนฟื้นฟู”
ตำรวจพิจิตรรวบตัวสาวแสบ
ถอนเงินจากธ.กรุงไทย6.3ล้านบาท
ปลอมลายเซ็นสจ.พิศ
ผู้กว้างขวางของเมืองสากเหล็ก
รองประธานสภาอบจ.พิจิตร
ร้องเรียนให้เอาเรื่องธ.กรุงไทยพิจิตร
เงินเกือบ10ล้านหายลึกลับ
นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.พิจิตรและ พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา”นำเวียนเทียนวันวิสาขบูชาโลก ผู้ว่าฯพิจิตรแจ้งข่าวร้ายถึงชาวนานับถอยหลัง23วันหากเหนือเขื่อนไม่มีฝนชลประทานจะหยุดจ่ายน้ำ สจ.พิศพาทนายความบุกแบงก์กรุงไทยพิจิตร7วันไม่ได้เงินฟ้องแน่
ผู้ว่าฯพิจิตรดึงเยาวชนร่วมต้านการสูบบุหรี่
พร้อมประกาศหนุนกฎหมาย
หยุดการค้ายาสูบ
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพุทธศาสนิกชน
นุ่งขาวห่มขาวเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้ว่าฯพิจิตรแจ้งข่าวร้ายถึงชาวนา
นับถอยหลัง23วันหากเหนือเขื่อนไม่มี
ฝนชลประทานจะหยุดจ่ายน้ำ
สจ.พิศพาทนายความ
บุกแบงก์กรุงไทยพิจิตร
7วันไม่ได้เงินฟ้องแน่
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้ชาวนาทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ นายสุรชัย-นางทองพิน ขันอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนมาบกระเปา อ.สามง่าม พิจิตรจัดกิจกรรมครบรอบ17ปีสถาปนาสนง.กกต.
ผู้ว่าฯพิจิตรหนุนเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
ชี้ปริมาณข้าวลดลง20%
ราคาข้าวยากที่จะขยับขึ้น
ผู้ว่าฯพิจิตรและนายกเหล่ากาชาด
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนมาบกระเปา อ.สามง่าม
พิจิตรจัดกิจกรรมครบรอบ17ปี
สถาปนาสนง.กกต
.
ผู้ว่าฯพิจิตรส่งเสริมทำนาเกษตรอินทรีย์
ข้าวปลอดภัยยอมรับภัยแล้ง
นากว่าล้านไร่ทำได้ไม่ถึงแสนไร่
พิจิตรชาวบ้านร้องให้ปปท.เอาผิดอบต.สามง่ามใช้งบ9ล้านสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมยังไม่พอปีพังเสียแล้ว พิจิตรแล้งหนักชาวบ้านอ.สากเหล็กขาดน้ำกินน้ำใช้ทหารเร่งแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมมือมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทำแผนพร้อมลงมือฟื้นฟูบึงสีไฟให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ พิจิตรทหารทำหลายกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
พิจิตรชาวบ้านร้องให้ปปท.
เอาผิดอบต.สามง่ามใช้งบ9ล้าน
สร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมยังไม่พอปีพังเสียแล้ว
พิจิตรแล้งหนักชาวบ้านขาดน้ำกินน้ำใช้
ทหารเร่งแจกจ่ายน้ำ
บรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมมือมูลนิธิอุทกพัฒน์
ทำแผนพร้อมลงมือฟื้นฟูบึงสีไฟ
ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาต
พิจิตรทหารทำหลายกิจกรรม
ช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
พิจิตรชาวนาลุ่มน้ำยมครวญแล้งหนักขาดน้ำทำนาน้ำหน้าฝายยางแห้งขอดเรียกร้องขอประตูน้ำ พิจิตรองคมนตรีมอบทุนการศึกษาให้โอวาทครูเร่งปลุกจิตสำนึกเยาวชนเรียนจบแล้วควรกลับมาพัฒนาบ้านเกิด พิจิตรพายุพัดถล่มอำเภอสามง่าม2อำเภอบ้านเรือนพังเสียหายเกือบ200หลังคาเรือน พ.ต.ท.จาตุรันต์ ยอดธีรสิทธิ์ รองผกก.ป.สภ.สามง่าม จ.พิจิตร
พิจิตรชาวนาลุ่มน้ำยมครวญแล้งหนัก
ขาดน้ำทำนาน้ำหน้าฝายยางแห้งขอด
เรียกร้องขอประตูน้ำ
พิจิตรองคมนตรีมอบทุนการศึกษา
ให้โอวาทครูเร่งปลุกจิตสำนึก
เยาวชนเรียนจบแล้ว
ควรกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
พิจิตรพายุพัดถล่ม2อำเภอ
บ้านเรือนพังเสียหาย
เกือบ200หลังคาเรือน
ตำรวจพิจิตรจัดเวรยามเฝ้าของ
นำกำลังช่วยเหลือซ่อมแซม
บ้านที่ถูกพายุถล่ม
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิจิตร และ นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบสิ่งของช่วยชาวบ้านสามง่ามโดนพายุ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิจิตร เตรียมพัฒนาบึงสีไฟเติมน้ำเข้าบึงเป็นวาระสำคัญ พิจิตรน่าเวทนาเยาวชนเรียนเก่งจ่อโควตาเภสัชเกิดล้มป่วยด้วยโรคประหลาดวอนเมตตา ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือทหารช่วยชาวบ้านที่โดนพายุพัดถล่มอำเภอโพทะเลพังราบ27หลังคาเรือน
ผู้ว่าฯพิจิตรและนายกเหล่ากาชาด
นำสิ่งของและเงินช่วยชาวบ้าน
442หลังคาเรือนที่โดนพายุถล่ม
ผู้ว่าฯพิจิตรชี้ภัยแล้ง
กระทบสิ่งแวดล้อมในบึงสีไฟ
เตรียมเติมน้ำเข้าบึง
เป็นวาระสำคัญของจังหวัด
พิจิตรน่าเวทนาเยาวชนเรียนเก่ง
จ่อโควตาเภสัชเกิดล้มป่วย
ด้วยโรคประหลาดวอนเมตตา
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือทหาร
ช่วยชาวบ้านที่โดนพายุพัดถล่ม
อำเภอโพทะเลพังราบ27หลังคาเรือน
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรปล่อยปลา1ล้านตัวลงบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคล ผู้ว่าฯพิจิตรมอบบ้านรัฐราษฎร์กาชาดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯช่วยราษฎรที่บ้านถูกไฟไหม้ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิจิตรพาสื่อนั่งฟังมท.1แถลงผลงานยืนยันพิจิตรทำครบทุกมิติ พิจิตรยังแล้งหนักทหารเร่งแจกน้ำกินช่วยชาวบ้าน
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรปล่อยปลา1ล้านตัว
ลงบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติในหลวง
เนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้ว่าฯพิจิตรมอบบ้านรัฐราษฎร์
กาชาดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ
ช่วยราษฎรที่บ้านถูกไฟไหม้
ผู้ว่าฯพิจิตรพาสื่อนั่งฟังมท.1
แถลงผลงานยืนยันพิจิตรทำครบทุกมิติ
พิจิตรยังแล้งหนัก
ทหารเร่งแจกน้ำกินช่วยชาวบ้าน
สส.วินัยจัดสงกรานต์ปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำจังหวัดพิจิตรบริเวณมูลนิธิฯ ชาวนาพิจิตรได้เฮถูกโกงโครงการจำนำข้าว2ปีสุดท้ายรัฐบาลยอมจ่ายเงินช่วย229ราย52ล้าน พิจิตรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมฯ
พิจิตรสุดสลดใจสองตายายออกหาปลา
กลับมาไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง
หมดตัวแม้เสื้อผ้าก็ไม่เหลือ
ทหารตำรวจสั่งเข้มสงกรานต์พิจิตร
ยึดหลัก8ข้อห้ามของรัฐบาล
ชาวนาพิจิตรได้เฮ
ถูกโกงโครงการจำนำข้าว2ปีสุดท้าย
รัฐบาลยอมจ่ายเงินช่วย229ราย52ล้าน
พิจิตรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมฯ
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯราชารจังหวัดพิจิตร เร่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มโอและมะม่วงส่งออกสู่AEC พิจิตรอธิบดีกรมน้ำจี้ขุดลอกบึงสีไฟให้เร่งเสร็จรับหน้าฝนยันเลิกคิดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น พิจิตรจัดประเพณียกธงบอกลาวันสงกรานต์ชาวบ้านหนองโสนอำเภอสามง่าม
ผู้ว่าฯพิจิตรเร่งพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตส้มโอและมะม่วงส่งออกสู่AEC
โกย500ล้านบาทต่อปี
พิจิตรอธิบดีกรมน้ำจี้ขุดลอกบึงสีไฟ
ให้เร่งเสร็จรับหน้าฝน
ยันเลิกคิดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
พิจิตรจัดประเพณียกธง
บอกลาวันสงกรานต์
เพื่อก้าวเข้าสู่ฤดูกาลทำการเกษตร
ผู้ว่าฯพิจิตรนำสรงน้ำพระ
เนื่องในวันสงกรานต์
ชาวนาพิจิตรเป็นหนี้ธกส.4แสนถูกตามจิกทวงหนี้ผูกคอตายหนีปัญหา พิจิตรสนช.จัดประชุมรับแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งลุ่มน้ำยม งามไส้ตำรวจ สภ.สากเหล็กสุดเจ๋ง รวบ 4 นักพนันอายุรวมกันเกือบ300ปีเล่นไพ่ตองได้เงินของกลาง10บาท นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิจิตรเปิดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมือง
ชาวนาพิจิตรเป็นหนี้ธกส.4แสน
ถูกตามจิกทวงหนี้
ผูกคอตายหนีปัญหา
พิจิตรสนช.จัดประชุม
รับแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภัยแล้งลุ่มน้ำยม
งามไส้ตำรวจ สภ.สากเหล็กสุดเจ๋ง
รวบ 4 นักพนันอายุรวมกันเกือบ300ปี
เล่นไพ่ตองได้เงินของกลาง10บาท
พิจิตรเริ่มแล้วประเพณีสงกรานต์
งานพ่อปู่บูชาหลักเมือง
พิจิตรหลวงพี่บวช13พรรษาหันมาค้ายาบ้าถูกล่อซื้อรับสารภาพขายพระในวัดและวัยรุ่นในหมู่บ้าน ชาวสากเหล็กพิจิตรพร้อมใจจัดบรรพชาพระภิกษุและสามเณร40รูปเทิดพระเกียรติ สำนักงานขนส่งพิจิตรเยาวชนแห่ทำใบขับขี่เนืองแน่นช่วงปิดเทอมเตรียมเที่ยวสงกรานต์
พิจิตรหลวงพี่บวช13พรรษา
หันมาค้ายาบ้าถูกล่อซื้อ
รับสารภาพขายพระในวัด
และวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ชาวสากเหล็กพิจิตร
พร้อมใจจัดบรรพชาพระภิกษุ
และสามเณร40รูปเทิดพระเกียรติ
พิจิตรผู้ว่าฯกาชาด
นำสิ่งของช่วย309ครอบครัว
ที่ประสบวาตภัยทหารระดมกำลังช่วยซ่อมบ้าน
สำนักงานขนส่งพิจิตร
เยาวชนแห่ทำใบขับขี่เนืองแน่น
ช่วงปิดเทอมเตรียมเที่ยวสงกรานต์
พิจิตรลูกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นมีบัตรตำรวจบ้านถูกรวบค้ายาบ้า ด.ต.สมพงษ์ สิทธิ ตำรวจเมืองน่านริค้ายาบ้าถูกล่อซื้อจับได้ทั้งผัวเมียที่พิจิตร พิจิตรบริจาคโลหิตถวายพระเทพฯ60พรรษาสำรองโลหิตช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
พิจิตรลูกผู้ใหญ่บ้านดีเด่น
มีบัตรตำรวจบ้าน
ถูกรวบค้ายาบ้า
ตำรวจเมืองน่าน
ริค้ายาบ้าถูกล่อซื้อจับได้
ทั้งผัวเมียที่พิจิตร
พิจิตรบริจาคโลหิต
ถวายพระเทพฯ60พรรษา
สำรองช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
พิจิตรสาวโรงงานเย็บผ้า
ซื้อหวยครั้งแรกในชีวิต
โชคดีถูกรางวัลที่ 1
พิจิตรภัยแล้งคุกคามบึงสีไฟน้ำแห้งขอดเกิดไฟไหม้วัชพืชส่งผลอากาศเป็นพิษทั่วเมือง พิจิตรตำรวจทหารฝ่ายปกครองออกกวาดล้างอบายมุขเมาแล้วขับถูกจับแน่ พิจิตรไฟไหม้บึงสีไฟลุกลามต่อเนื่องหมอกทุกภาคส่วนร่วมกันดับไฟ FIX IT CENTER
พิจิตรภัยแล้งคุกคามบึงสีไฟ
น้ำแห้งขอดเกิดไฟไหม้วัชพืช
ส่งผลอากาศเป็นพิษทั่วเมือง
พิจิตรตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
ออกกวาดล้างอบายมุข
เมาแล้วขับถูกจับแน
พิจิตรไฟไหม้บึงสีไฟ
ลุกลามต่อเนื่อง
หมอกควันปกคลุมทั้งเมือง
เกิดมลภาวะทางอากาศ
ผู้ว่าฯพิจิตร
นำโจ๋อาชีวะทำดีช่วงปิดเทอม
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
กพร.ไฟเขียวเหมืองทองอัคราพิจิตรเปิดกิจการได้แล้ว นายประยงค์ ปรียาจิตต์ (ป.ป.ท.) เก็บหลักหฐาน บริษัท เคทีบี อะโกร ข้าวสารหายที่พิจิตร ชาวนาข้างเหมืองทองอัคราพิจิตรแห่ขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดนักวิชาการพูดเท็จ  ผู้ว่าฯพิจิตรประธานเททองนำฤกษ์หล่อพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5ของอำเภอสากเหล็ก
กพร.ไฟเขียวเหมืองทองอัคราพิจิตร
เปิดกิจการได้แล้ว
หลังแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน
ป.ป.ท.ลุยตรวจไซโล
โครงการรับจำนำข้าวที่พิจิตร
เก็บหลักฐานข้าวสารหาย
เดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง
ชาวนาข้างเหมืองทองอัคราพิจิตร
แห่ขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิด
นักวิชาการพูดเท็จ
   ผู้ว่าฯพิจิตรประธานเททอง
นำฤกษ์หล่อพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร นายพิศ วิริยะอารีธรรม รองประธานสภาอบจ.พิจิตร และชาวสากเหล็กรวมใจสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
ปลัดสธ.ชี้เหตุความรักของวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุความรุนแรงมาจากสื่อ
และวัตถุนิยมที่มีรักเพื่อถือครอง
และไม่ยอมเป็นผู้ให
พิจิตรส่งเสริมลดทำนาปรัง
แนะนำให้ปลูกแตงโม
สุดท้ายถูกพ่อค้าหลอก
ร้องไห้โฮขาดทุนยับ
พิจิตรทหารช่วยซ่อมแซม
บ้านเรือนราษฎร
หลังโดนพายุฤดูร้อนกระหน่ำ
ชาวสากเหล็กรวมใจ
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5
พนักงานอบต.แจ้งความกล่าวหาปลัดและพวกบังคับจ่ายเปอร์เซ็นต์เงินโบนัส นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประกาศอ.บางมูลนากเป็นเขตประสบภัยพิบัติภัยแล้ง พิจิตรเจ้ากรมทหารช่างส่งกำลังทหารพร้อมเครื่องจักรเข้าพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร
พิจิตรวุ่นไม่เลิก
พนักงานอบต.แจ้งความกล่าวหา
ปลัดและพวกบังคับจ่ายเปอร์เซ็นต์
เงินโบนัส
ผู้ว่าฯพิจิตรประกาศอ.บางมูลนาก
เป็นเขตประสบภัยพิบัติภัยแล้ง
เหตุชาวบ้านนอกเขตประปา
ไม่มีน้ำกินน้ำใช้
พิจิตรเจ้ากรมทหารช่าง
ส่งกำลังทหารพร้อมเครื่องจักร
เข้าพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งน้ำ
แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม
พิจิตรแล้งหนัก
เขื่อนยอมให้น้ำ4 ล้านลบม.
ปล่อยลงแม่น้ำพิจิตรเก่า
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ตำรวจพิจิตรปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดต่ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่น้ำ ต.คลองคูณ พิจิตรชาวบ้านแห่ขอหวยเลขเด็ดจากต้นตะเคียน ผู้ว่าฯพิจิตรและทหารจัดโครงการดนตรีในสวนรำวงย้อนยุคเพิ่มความสุขให้ชาวพิจิตร
ตำรวจพิจิตรปฏิบัติการ
กวาดล้างยาเสพติดต่อเนื่อง
2วันจับ7รายได้ยาบ้า
ยาไอซ์อาวุธปืน
ผู้ว่าฯพิจิตรขุดลอกกำจัดผักตบชวา
คืนคลองให้น้ำไหล
คืนความใสให้แม่น้ำ
พิจิตรชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด
จากต้นตะเคียนที่พบกลางแม่น้ำยม
หน้าวัดสามง่าม
ผู้ว่าฯพิจิตรและทหาร
จัดโครงการดนตรีในสวน
รำวงย้อนยุค
สร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
พิจิตรชาวบ้านล่ารายชื่อ2,495คนเชียร์เหมืองทองรองปธ.หอการค้าชี้ปิดเหมืองทองเม็ดเงินหายกว่า500ล้าน ศูนย์ดำรงธรรมพิจิตรเป็นที่พึ่งชาวบ้าน ผู้ว่าฯพิจิตรนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภาวนาจิตถวายแด่ในหลวง ผู้ว่าฯพิจิตรทำได้จริงสอนชาวนาทำนาอินทรีย์ต้นทุนต่ำขายข้าวตัน1.5-1.8 หมื่น
พิจิตรชาวบ้านล่ารายชื่อ
2,495คนเชียร์เหมืองทอง
รองปธ.หอการค้าชี้ปิดเหมืองทอง
เม็ดเงินหายกว่า500ล้าน
ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์
ทึ่งศูนย์ดำรงธรรมพิจิตร
เป็นที่พึ่งชาวบ้าน
ผู้ว่าฯพิจิตรนำประชาชน
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ภาวนาจิตถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ในหลวง
ผู้ว่าฯพิจิตรเอาจริง
สร้างกลุ่มชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์
ต้นทุนต่ำแค่ไร่ละพันกว่าบาท
มั่นใจสู้เวียดนามได้
ผู้ว่าฯพิจิตรและทหารปล่อยขบวนรถน้ำสู้ภัยแล้งช่วยชาวบ้านยืนยันแจกน้ำกินทั่วถึง ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับขนส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการที่ประสบภัยบนท้องถนน พิจิตรภัยแล้งรุกหนักแม่น้ำยมแห้งขอดชาวบ้านและทหารช่วยทำฝายแม้ว ชาติชาย นายกอบจ.พิจิตร จุดประทีปงานไหลเรือไฟวัดท่าหลวง 58
ผู้ว่าฯพิจิตรและทหาร
ปล่อยขบวนรถน้ำสู้ภัยแล้ง
ช่วยชาวบ้าน
ยืนยันแจกน้ำกินทั่วถึง
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับขนส่ง
มอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการ
ที่ประสบภัยบนท้องถนน
พิจิตรภัยแล้งรุกหนัก
แม่น้ำยมแห้งขอด
ชาวบ้าน-ทหารช่วยทำฝายแม้ว
ชาติชายนายกอบจ.พิจิตร
จุดประทีปงานไหลเรือไฟ
วัดท่าหลวง 58 
( ค่ำคืนวันที่31 ม.ค. 58 )
ผู้ว่าพิจิตรสั่งเชือดนายกอบต.บ้านนาเขียนเช็ค1ล้านเบิกเงินหลวงเข้ากระเป๋า ผู้ว่าฯพิจิตร-ทหาร-ตำรวจแถลงผลการปราบปรามอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายแค่3เดือนจับ907คน งานนมัสการหลวงพ่อเพชร“ไหลเรือไฟ”22 ม.ค. 58 ( ค่ำคืนวันที่ 27 ม.ค. 58 )
ผู้ว่าพิจิตรสั่งเชือด
นายกอบต.บ้านนา
เขียนเช็ค1ล้าน
เบิกเงินหลวงเข้ากระเป๋า
ผู้ว่าฯพิจิตร-ทหาร-ตำรวจ
แถลงผลปราบปรามอบายมุข
และสิ่งผิดกฎหมาย
แค่3เดือนจับ907คน
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร
“ไหลเรือไฟ”22 ม.ค. 58
ผู้ว่าฯพิจิตรจุดประทีป
งานไหลเรือไฟวัดท่าหลวง 58
( ค่ำคืนวันที่ 27 ม.ค. 58 )
รองผวจ.พิจิตรนำกำลังทหารตำรวจและจัดหางานลุยตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว พิจิตรได้ข้อสรุปทางออกแก้ปัญหาสุขภาพของชาวบ้านรอบเหมืองทองอัคราแล้ว พิจิตรผลกระทบปิดเหมืองทองทำการค้าซบเซา
รองผวจ.พิจิตรนำกำลัง
ทหารตำรวจ
และจัดหางานลุยตรวจเข้ม
แรงงานต่างด้าว
พิจิตรได้ข้อสรุปทางออก
แก้ปัญหาสุขภาพ
ของชาวบ้าน
รอบเหมืองทองอัคราแล้ว
พิจิตรผลกระทบ
ปิดเหมืองทอง
ทำการค้าซบเซา
 21-31 มกราคม 2558
จังหวัดพิจตรจัดยิ่งใหญ่
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร
"ไหลเรือไฟ"
พิจิตรชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเจ้าหน้าที่ทุจริตโกงค่าแรงโครงการจ้างงานฤดูแล้ง พิจิตรทหารลุยสอบโกงค่าแรงโครงการจ้างงานฤดูแล้ง กระทรวงทรัพยฯลุยตรวจโครงการขุดลอกบึงสีไฟพิจิตรงบ48ล้านพบหลายจุดบอดสั่งเฉียบทำให้ถูกต้อง รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่ดูเหมืองทองอัคราพิจิตรหาแนวทางช่วยชาวบ้านพ้นทุกข์
พิจิตรชาวบ้านร้อง
ศูนย์ดำรงธรรม
เจ้าหน้าที่ทุจริตโกงค่าแรง
โครงการจ้างงานฤดูแล้ง
พิจิตรทหารลุยสอบโกงค่าแรง
โครงการจ้างงานฤดูแล้ง
กระทรวงทรัพยฯลุยตรวจ
โครงการขุดลอก
บึงสีไฟพิจิตร
งบ48ล้านพบหลายจุดบอด
สั่งเฉียบทำให้ถูกต้อง

รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่
ดูเหมืองทอง
อัคราพิจิตร
หาแนวทางช่วย
ชาวบ้านพ้นทุกข์

พิจิตรทหารและฝ่ายปกครองร่วมกันสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พิจิตรขโมยเย้ยตำรวจงัดร้านกาแฟสด “ดูดดื่ม”อยู่ห่างโรงพักแค่70เมตร เหมืองทองอัคราพิจิตรให้ความรู้ชาวบ้านที่มาของสารหนูแมงกานีส ผู้ว่าฯพิจิตรส่งเสริมเกษตรกรค้าขายเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เน้นขายของแปลกของพื้นบ้าน
พิจิตรทหารและฝ่ายปกครอง
ร่วมสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ
พิจิตรขโมยเย้ยตำรวจ
งัดร้านกาแฟสด“ดูดดื่ม”
อยู่ห่างโรงพักแค่70เมตร
เหมืองทองอัคราพิจิตร
จัดนักวิชาการให้ความรู้ชาวบ้าน
ที่มาของสารหนูแมงกานีส
ผู้ว่าฯพิจิตร
ส่งเสริมเกษตรกรค้าขาย
เปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย
เน้นขายพื้นบ้าน
พิจิตรแกนนำชาวนาบุกศาลากลางเรียกร้องราคาข้าวตันละหมื่นขอพักชำระหนี้ พิจิตรแถลงข่าวจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร"ไหลเรือไฟ"วัดท่าหลวง พิจิตรผัวกำนันถูกฆ่าโหดคาดคนร้ายแค้นเรื่องชู้สาวใช้มีดฟันแถมตัดจู๋ระบายแค้น พิจิตรจับได้แล้วสองผัวเมียที่ลงมือฆ่าตัดเจ้าโลกผัวกำนันเมืองชาละวัน
พิจิตรแกนนำชาวนา
บุกศาลากลาง
เรียกร้องราคาข้าวตันละหมื่น
ขอพักชำระหนี้
พิจิตรแถลงข่าวจัดงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร
"ไหลเรือไฟ"วัดท่าหลวง
พิจิตรผัวกำนันถูกฆ่าโหด
คาดคนร้ายแค้นเรื่องชู้สาว
ใช้มีดฟันระบายแค้น
พิจิตรจับได้แล้วสองผัวเมีย
ที่ลงมือฆ่าโหดผัวกำนัน
เมืองชาละวัน
ไพฑูรย์ –นราพัฒน์ แก้วทอง เปิดบ้านอวยพรปีใหม่ 58 ข้าราชการนักการเมืองตบเท้าอวยพรเนืองแน่น ศูนย์ดำรงธรรมพิจิตรเต้นชาวบ้านร้องกระทรวงทรัพยากรใช้เงิน48ล้านขุดบึงสีไฟทิ้งดินถมคลองขวางทางน้ำ ผู้ว่าฯพิจิตรช่วยชาวนาจัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำเกษตรอินทรีย์ หมอพรทิพย์ลุยเหมืองทองอัครารายงานผลการหาค่าสารพิษให้ผู้ว่าฯพิจิตรเดินหน้าต่อ
ไพฑูรย์ –นราพัฒน์  แก้วทอง
เปิดบ้านอวยพรปีใหม่ 58
ข้าราชการนักการเมือ
งตบเท้าอวยพรเนืองแน่น
ศูนย์ดำรงธรรมพิจิตรเต้น
ชาวบ้านร้องกระทรวงทรัพยากร
ใช้เงิน48ล้าน
ขุดบึงสีไฟ
ทิ้งดินถมคลองขวางทางน้ำ
ผู้ว่าฯพิจิตรช่วยชาวนา
จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ลดต้นทุนการผลิต
ทำเกษตรอินทรีย์
หมอพรทิพย์
ลุยเหมืองทองอัครา
รายงานผลการหาค่าสารพิษ
ให้ผู้ว่าฯพิจิตร
เดินหน้าต่อ
พิจิตรนักท่องเที่ยวแห่ไหว้พระขอพรก่อนเดินทางกลับเข้าสู่วันทำงาน พิจิตรทหาร-ตำรวจปิดถนนยิงสนั่นจับแก๊งค้ายาบ้าได้ของกลาง4หมื่นเม็ด พิจิตรต้อนรับปีใหม่ตาย5เจ็บสาหัสจ่อพิการ173ราย การจราจรหนาแน่น ผู้ว่าฯพิจิตรนำประชาชนกว่า5พันคนนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปี
พิจิตรนักท่องเที่ยวแห่ไหว้พระ
ขอพรก่อนเดินทางกลับ
เข้าสู่วันทำงาน
พิจิตรทหารตำรวจ
ปิดถนนยิงสนั่น
จับแก๊งค้ายาบ้าได
้ของกลาง4หมื่นเม็ด
พิจิตรต้อนรับปีใหม่ตาย5
เจ็บสาหัสจ่อพิการ173ราย
การจราจรหนาแน่น

ผู้ว่าฯพิจิตรนำประชาชน
กว่า5พันคนนุ่งขาวห่มขาว
เข้าวัดสวดมนต์ข้ามปี
พิจิตรทหาร-ตำรวจสนธิกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่     ตำรวจพิจิตรรณรงค์เมาไม่ขับจับจริงวันเป็นร้อยรายผิด 3 ม 2 ข 1 ร แขวงการทางพิจิตรเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ว่าฯพิจิตรมอบผ้าห่มกันหนาว15,000ผืนให้ผู้สูงอายุและราษฎรที่ยากไร้
พิจิตรทหารตำรวจสนธิกำลัง
กวาดล้างอาชญากรรม
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
ตำรวจพิจิตรรณรงค์เมาไม่ขับ
จับจริงวันเป็นร้อยรายผิด3ม2ข1ร
แขวงการทางพิจิตร
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจร
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม
ผู้ว่าฯพิจิตรมอบผ้าห่มกันหนาว
15,000ผืนให้ผู้สูงอายุ
และราษฎรที่ยากไร
พิจิตรชาวนาตั้งวงเสวนานายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยแนะรัฐยอมขาดทุนเร่งระบายข้าวดีกว่าปล่อยให้เน่ามูลนิธิข้าวขวัญชี้เปิดAECชาวนากระอักเลือดแน่ ตำรวจพิจิตรสลดใจเด็กอายุ15ค้ายาบ้าวันเดียวจับ 9 รายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้ว่าฯพิจิตรออกสลากกาชาดหาเงินทุนสู้ภัยหนาวช่วยผู้ยากไร้
พิจิตรชาวนาตั้งวงเสวนา
นายกกิตติมศักดิ์
โรงสีข้าวไทยแนะ
รัฐยอมขาดทุนเร่งระบายข้าว
ดีกว่าปล่อยให้เน่า
มูลนิธิข้าวขวัญชี้
เปิดAECชาวนา
กระอักเลือดแน่
ตำรวจพิจิตรสลดใจ
เด็กอายุ15ค้ายาบ้า
วันเดียวจับ 9 ราย
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
ชาติชายนายกอบจ.พิจิตร
จัดพิจิตรแฟร์2014
ที่สนามกีฬา
ผู้ว่าฯพิจิตรออกสลากกาชาด
หาเงินทุนสู้ภัยหนาว
ช่วยผู้ยากไร้
เหมืองทองอัคราส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านไดน้ำขุ่น หมู่ 10 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พิจิตรทหารสร้างความสุขให้ประชาชนนำชาวบ้านและกำนัน-ผญบ.ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้หญิงชราฐานะยากจน ผู้ว่าฯพิจิตรเปิดศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนามบ้านดงรับท่องเที่ยวAEC ผู้ว่าฯพิจิตรประกาศพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่58
พิจิตรภัยแล้งชาวนารอบเหมืองทอง
รวมตัวตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
มีออเดอร์งานเข้ากระเป๋าตุง
พิจิตรทหารสร้างความสุข
ให้ประชาชน
นำชาวบ้านและกำนันผญบ.
สร้างบ้าน่ให้หญิงชรายากจน
ผู้ว่าฯพิจิตรเปิดศูนย์มิตรภาพ
ไทย-เวียดนามบ้านดง
รับท่องเที่ยวAEC
ผู้ว่าฯพิจิตรประกาศ
พร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงปีใหม่58
พล.ต.ต.คำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าพิจิตรจับมือโรงพยาบาลวชิรบารมีส่งเสริมทำนาเกษตรอินทรีย์กินข้าวเป็นยารักษาโรค ตำรวจพิจิตรล่อซื้อจับแก๊งค้ายาบ้าเร่ขายตามหมู่บ้าน พิจิตรตำรวจ-ทหารลุยบ่อนจับ10นักพนันเห็นผู้ต้องหาถึงกับร้องไอ๊ย่ะคนแก่ทั้งนั้นอายุรวม527ปี
พิจิตรตำรวจ-ทหารปกครอง
ปล่อยแถวออกกวาดล้างอาชญากรรม
โจรขโมยที่ลักเครื่องมือการเกษตรของชาวนา
ผู้ว่าพิจิตรจับมือ
โรงพยาบาลวชิรบารมี
ส่งเสริมทำนาเกษตรอินทรีย์
กินข้าวเป็นยารักษาโรค
ตำรวจพิจิตรล่อซื้อ
จับแก๊งค้ายาบ้า
เร่ขายตามหมู่บ้าน
พิจิตรตำรวจทหารลุยบ่อน
จับ10นักพนันเห็นผู้ต้องหา
ถึงกับร้องไอ๊ย่ะ
คนแก่ทั้งนั้นอายุรวม527ปี
เปิดใจเรืออากาศโทชลทิศ กรุดเที่ยง“โค้ชกบ” หนึ่งในทีมผู้สร้างพิจิตรFCสู่ความเป็นเลิศ ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พิจิตรพสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมใจไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง พิจิตรชาวนาหัวก้าวหน้ายืนยันปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ต้นทุนต่ำอยู่ได้ไม่ต้องพึ่งจำนำข้าว
  เปิดใจเรืออากาศโท
ชลทิศ   กรุดเที่ยง“โค้ชกบ”
หนึ่งในทีมผู้สร้างพิจิตรFC
สู่ความเป็นเลิศ
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่า
จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา
พิจิตรพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
รวมใจไถ่ชีวิตกระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ในหลวง
พิจิตรชาวนาหัวก้าวหน้า
ยืนยันปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
ต้นทุนต่ำ
อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งจำนำข้าว
    ผู้ว่าฯพิจิตร นำเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ       4 ธันวา 57 เชิญร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร พิจิตรชาวโพธิ์ประทับช้างร่วมใจทำบันทึกข้อตกลงดูแลสุขภาพประชาชนเฉลิมพระเกียรติในหลวง พิจิตรเกิดเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวส่งผลบาดเจ็บ3ราย
ผู้ว่าฯพิจิตร
นำเดินรณรงค์เนื่องใน
วันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
4  ธันวา 57
เชิญร่วมเดินวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติ
ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
พิจิตรชาวโพธิ์ประทับช้าง
ร่วมใจทำบันทึกข้อตกลง
ดูแลสุขภาพประชาชน
เฉลิมพระเกียรติในหลวง
พิจิตรเกิดเหตุไฟไหม้โรงสีข้าว
ส่งผลบาดเจ็บ3ราย
ชาวนาพิจิตรร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกเก็บเงินค่าออกโฉนดนาน3ปีแล้วแต่เรื่องเงียบแห่ทวงถาม ไพฑูรย์อดีตรมต.แรงงานจัดงานแต่งงานหลานสาวผู้มีเกียรติร่วมงานเนืองแน่น แขวงการทางพิจิตรเร่งซ่อมถนนทล.11 เขาทราย-วังทรายพูน-สากเหล็ก ผู้ว่า-นายกชาติชาย-มุลนิธิอุทกพัฒน์ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาบึงสีไฟ
ชาวนาพิจิตร
ร้องศูนย์ดำรงธรรม
ถูกเก็บเงินค่าออกโฉนด
นาน3ปีแล้ว
แต่เรื่องเงียบแห่ทวงถาม
ไพฑูรย์อดีตรมต.แรงงาน
จัดงานแต่งงานหลานสาว
ผู้มีเกียรติร่วมงานเนืองแน่น
แขวงการทางพิจิตร
เร่งซ่อมถนนทล.11
เขาทราย-วังทรายพูน-สากเหล็ก
ผู้ว่า-นายกชาติชาย
มูลนิธิอุทกพัฒน์
ประชุมเดินหน้า
ขับเคลื่อนพัฒนาบึงสีไฟ
พิจิตรวัดไทรย้อยสากเหล็กจัดลอยกระทง รอบโบสถ์ Amazing ผู้ว่าฯพิจิตรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเมืองข้าวปลอดภัยมีกลุ่มชาวนาผู้นำกระแสนับพันรายเข้าร่วมแล้ว พิจิตรทหารจับนายทุนตัดไม้สักริมทางหลวงมูลค่า3ล้านที่ปลูกเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปปช.พิจิตรชี้เจอท้องถิ่นโกง70%เตรียมเชือดนายกอบต.บ้านนาและอดีตนายกอบต.ท่าเยี่ยม
พิจิตรวัดไทรย้อยสากเหล็ก
จัดลอยกระทง รอบโบสถ์
Amazing
ผู้ว่าฯพิจิตรเดินหน้าขับเคลื่อน
นโยบายเมืองข้าวปลอดภัย
ชาวนาผู้นำกระแสนับพันราย
เข้าร่วมแล้ว
พิจิตรทหารจับนายทุนตัดไม้สัก
ริมทางหลวงมูลค่า3ล้าน
ที่ปลูกเฉลิมพระเกียรติในหลวง
ปปช.พิจิตรชี้
เจอท้องถิ่นโกง70%
เตรียมเชือด
นายกอบต.บ้านนา
และอดีตนายกอบต.ท่าเยี่ยม
พิจิตรข่าวไทยมุงวัยรุ่นโหดกระหน่ำตีสาวโรงงานเที่ยวงานวัดดับอนาถคาคลองชลประทาน สส.ประดิษฐ์-สส.วินัย ร่วมงานงิ้วกับชาวตลาดหัวดง เกษตรจังหวัดเตือนอย่าฝืนทำนาปรังอาจชวดเงินชดเชยภัยแล้งแต่ชาวนาวอนขอทหารช่วยทำฝายแม้วกักน้ำเตรียมลุยทำนาปรัง พิจิตรทหารช่วยสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดา

พิจิตรข่าวไทยมุง
วัยรุ่นโหดกระหน่ำตีสาวโรงงาน
เที่ยวงานวัดดับอนาถ
คาคลองชลประทาน

สส.ประดิษฐ์-สส.วินัย
ร่วมงานงิ้วชาวตลาดหัวดง
เกษตรจังหวัดเตือน
อย่าฝืนทำนาปรัง
อาจชวดเงินชดเชยภัยแล้ง
แต่ชาวนาวอนขอทหารช่วย
ทำฝายแม้ว
กักน้ำเตรียมลุยทำนาปรัง
พิจิตรทหารช่วยสร้างบ้าน
ให้ผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดาย