ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
สามารถติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรชาวนาแม่ค้าข้าวแกงโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวทำMOUซื้อข้าวปลอดภัยหุงขายเป็นข้าวอร่อย

 

                   วันที่ 5 มกราคม 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1 ล้านไร่ และผลผลิตข้าวถือเป็น Product Champion ซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประชากรชาวพิจิตร ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ นายพิษณุ  เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ไปเป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  กับผู้แทน 5 กลุ่ม คือ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้แปรรูป  ผู้ขายและผู้บริโภค ตามโครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวนาในจังหวัดพิจิตร ได้พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันข้าวออกสู่ตลาด อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

นายพิษณุ  เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายพิษณุ  เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายพิษณุ  เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
พิจิตรข้าวปลอดภัยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิจิตรข้าวปลอดภัยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิจิตรข้าวปลอดภัยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิจิตรข้าวปลอดภัยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิจิตรข้าวปลอดภัยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิจิตรข้าวปลอดภัยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

                    วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสนับสนุนให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตที่ขณะนี้มีเกษตรกรต้นแบบของสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพิจิตร สามารถปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีและทำจุลินทรีย์จาวปลวกใช้เองแทนการซื้อปุ๋ยเคมี จึงทำให้มีต้นทุนการทำนาต่ำสุดแค่เพียง 908 บาท/ไร่ และมีผลผลิตเป็นข้าวปลอดภัย เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่การพัฒนาบุคลากรธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร จึงได้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยโครงการฯดังกล่าวได้กำหนด  ROAD  MAP ระยะสั้น 3 ปี  ขณะนี้ได้ดำเนินการตาม ROAD  MAP ในปีที่ 3 ได้แก่  การขับเคลื่อนการขายส่งข้าวคุณภาพปลอดภัยของจังหวัดพิจิตร และเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มชาวนาผลิตข้าวปลอดภัย
โดยในการจัดประชุมมีในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ เห็นถึงความสำคัญ  ของการปลูกข้าวปลอดสารเคมี  เพื่อเป็นการสร้างกระแสสังคม  ให้เกษตรหันมาทำนาปลอดภัย  กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนนำชาวนาจาก 12 อำเภอ 170 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นรูปแบบการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากชาวนาผู้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันรวมถึงตัวแทนจากส่วนราชการ ตัวแทนผู้ซื้อข้าวเพื่อบรรจุข้าวถุงขาย รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านข้าวแกง ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 5 กลุ่ม  คือ  ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้แปรรูป  ผู้ขาย และผู้บริโภค จากนั้นได้มีการลงนามทำบันทึกข้อตกลงว่า ผู้ผลิตคือชาวนาจะปลูกข้าวแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีปลูกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพกินอร่อย ผู้ซื้อคือผู้ประกอบการก็ให้คำมั่นสัญญาจะรับซื้อข้าวปลอดสารเคมีจากชาวนาในราคายุติธรรมและขายให้กับผู้บริโภคโดยจะไม่นำไปปลอมปนกับข้าวสารที่ปลูกแบบปกติ ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม ร้านข้าวแกง ก็ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าในอนาคตฤดูกาลปลูกข้าวนาปีในปีนี้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารจะนำข้าวปลอดจากสารเคมีที่เป็นข้าวเจ้าเมืองพิจิตรที่ลือเลื่องและรสชาติอร่อยมาหุงขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคได้กินของดี ของอร่อย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเริ่มต้นปลูกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพปลอดจากสารเคมีของชาวนาพิจิตรให้ตรงเป็นไปตามคำขวัญที่ว่า “พิจิตรแผ่นดินทอง เรืองรองปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวกินดีรักษาโรคภัย ก้าวไกลสู่AEC ”

 
 
 
 
แบ่งปันใน facebook