ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

ผวจ.พิจิตรลงพื้นที่ส่งเสริมตามโครงการแล้งนี้หยุดทำนาหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยปลูกผักสร้างความร่ำรวย

 

                   วันที่  7 ม.ค. 2559 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร,นายสมยศ  แสงมณี ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร ,นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์  นายอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามงานตามโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและลดพื้นที่การทำนาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้เดินทางยังพื้นที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าของกลุ่มเกษตรกรที่นำโดย นายทวี  มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ที่นำลูกบ้านรวมตัวกันปลูกปอเทืองบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ เพื่อเป็นการปลูกพืชบำรุงดินที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงแค่ 3 เดือน ที่สำคัญ คือปอเทืองเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ลงทุนแค่เพียงไร่ละ 1,000 บาท  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สามารถเก็บเมล็ดปอเทืองไปขายได้ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท 1 ไร่ก็น่าจะมีรายได้ 4,000 บาท เหลือเป็นกำไร 3,000 บาทต่อไร่ ได้อย่างแน่นอน ถือเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้ง ส่วนต้นของปอเทืองนั้นเมื่อเก็บเมล็ดออกแล้วก็จะไถกลบเป็นพืชบำรุงดินที่ให้สารไนโตรเจนสูงมาก ส่วนเรื่องของแห่งรับซื้อ กรมพัฒนาที่ดินรวมถึงพ่อค้าเอกชนก็จะมาจองซื้อล่วงหน้า พูดได้ว่าเรื่องตลาดไม่มีอะไรน่าห่วง

ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                  โดย นายทวี  มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ได้นอกเหนือจากรายได้ของการปลูกปอเทืองแล้ว ผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือการท่องเที่ยว เพราะว่าต้นปอเทืองเมื่อโตเต็มที่จะออกดอกเป็นสีเหลืองบานสะพรั่งไปทั่วทั้งท้องทุ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงได้มาเห็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ดำเนินแนวทางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ข้าวสารปลอดสารพิษที่เป็นของชุมชนรวมถึงพืชผักต่างๆก็พลอยขายได้เป็นสินค้าOTOP บทสุดท้ายผู้ใหญ่ทวีและชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงปีนี้จะแล้งหนักแต่ถ้าเกษตรกรรู้จักปรับตัวนำวิชาการแผนใหม่ที่ทางราชการมาส่งเสริมบวกกับความขยันหมั่นเพียรก็เชื่อมั่นว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันถึงแม้จะเกิดภัยแล้งหนักแค่ไหนก็ไม่อดตายอย่างแน่นอน

ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปอเทืองที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                    สำหรับประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเยี่ยมชม แวะถ่ายรูปความสวยงามของดอกปอเทือง สามารถเดินทางมาได้ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายตากฟ้า – วังทอง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร หรือโทรศัพท์สอบถามได้จาก นายทวี มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ตำบลเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทร 089-9591236

 
แบ่งปันใน facebook