ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรยิ่งแล้งยิ่งรวยชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวหันปลูกมะนาวในวงซิเมนต์ระบบน้ำหยด2ไร่ได้1แสน

 

                    วันที่ 20 ม.ค. 2559 นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร, นายสมยศ  แสงมณี ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้ลดพื้นที่การทำนาแล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยพบว่า นางประเสริฐ ขำประเสริฐ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/4 หมู่ 2 บ้านดงชะพลู ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งพลิกผันที่นาหันมาปลูกมะนาวในวงซิเมนต์ปูนบนพื้นที่ 2 ไร่จำนวน 250 ต้นและให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด เปิดเผยว่า มะนาว 1 ต้น สามารถเก็บผลผลิตได้ปีละ 2 ครั้งๆละประมาณ 100-150 ลูก ในช่วงนี้ขายได้ลูกละ 2 บาท ทำให้ใน 1 ไร่ มีรายได้มากถึง 500-600 บาทต่อต้น หรือถ้าคิดต่อไร่ก็มีรายได้มากถึง 50,000-60,000บาทต่อไร่ แต่ในอดีตช่วงที่มะนาวแพงในหน้าแล้งเคยขายได้ลูกละ 5-6 บาท จึงทำให้มีรายได้เป็นแสนบาทต่อไร่ แต่ปีนี้มะนาวราคาถูกลง เหลือแค่ลูกละ 2 บาท ก็ถือว่าพอใจ เพราะปลูกมะนาวแค่ 2 ไร่ มีรายได้เป็นแสนบาท ดีกว่าทำนาหลายเท่าตัว ส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำเพื่อให้น้ำต้นมะนาวแบบระบบน้ำหยดเดือนหนึ่งๆก็แค่หลักพันบาทเท่านั้น ส่วนค่าปุ๋ยค่ายาตนเองก็ทำแบบเกษตรอินทรีย์จึงมีต้นทุนไม่สูงมากนัก ดังนั้นในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ายึดมั่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ได้ โดยไม่หวั่นต่อภัยแล้ง เพราะรู้วิธีในการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัด

นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นายสมยศ  แสงมณี ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร
นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
พิจิตรชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวหันปลูกมะนาวในวงซิเมนต์ยิ่งแล้งยิ่งรวย
พิจิตรชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวหันปลูกมะนาวในวงซิเมนต์ยิ่งแล้งยิ่งรวย

                    นอกจากนี้ นางประเสริฐ  เกษตรกรรุ่นใหม่หัวไวใจสู้ยังได้ใช้พื้นที่ข้างบ้านแค่ 2 งาน ปลูกผักชี ผักบุ้งจีน ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ที่มีผลผลิตออกตลอดทั้งปีขายตามตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ มีรายได้สม่ำเสมอ สัปดาห์ละ400-500 บาท อีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook