ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรแล้งชาวนาวังทรายพูนรวมตัวทำเตาชีวมวลแบบเศรษฐกิจประยุกต์ขายเป็นรายได้เสริม

 

                      วันที่ 20 ม.ค. 2559 นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังทรายพูน และ น.ส.พัฒนะ ผะอบเหล็ก นายกอบต.วังทรายพูน , นายณัฐกิตติ์  รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผลิตเตาชีวมวลแบบเศรษฐกิจประยุกต์ขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง จึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำนาได้ ทางราชการจึงต้องออกมาส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงต้องส่งเสริมให้มีอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากการทำการเกษตร ซึ่ง นายทองใบ กิตมากรณ์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 5 บ้านเนินหัวโล้ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ซึ่งเป็นประธานกลุ่มผลิตเตาชีวมวลประยุกต์แบบคอนกรีต กล่าวว่า ก่อตั้งกลุ่มมาได้ประมาณ 6 เดือน มีสมาชิกเกือบ 30 คน สลับสับเปลี่ยนกันมาทำเตาชีวมวลขายใบละ 500-600 บาท  ทำให้มีรายได้เสริมในฤดูแล้งนี้

นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังทรายพูน
นายณัฐกิตติ์  รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดพิจิตร
ชาวนาวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรรวมตัวทำเตาชีวมวลแบบเศรษฐกิจประยุกต์ขายเป็นรายได้เสริม

                     นายวิเชียร    นายอำเภอวังทรายพูน กล่าวยอมรับว่า ในปีนี้เขตอำเภอวังทรายพูน ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ในฤดูฝนที่ผ่านมาแทบไม่มีปริมาณน้ำฝนในแหล่งน้ำธรรมชาติเลย ดังนั้นในช่วงนี้ทางราชการจึงได้ออกมาส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการตั้งกลุ่มด้วยการทำอาชีพปั้นเตาชีวมวลและอีกหลากหลายอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีรายได้

ชาวนาวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรรวมตัวทำเตาชีวมวลแบบเศรษฐกิจประยุกต์ขายเป็นรายได้เสริม
พิจิตรชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวหันปลูกมะนาวในวงซิเมนต์ยิ่งแล้งยิ่งรวย
                     น.ส.พัฒนะ ผะอบเหล็ก นายกอบต.วังทรายพูน ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งเสริม การรวมกลุ่มปั้นเตาชีวมวล ว่า มองเห็นถึงการประหยัดพลังงาน เพราะเตาชีวมวลแบบนี้สามารถใช้กิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีอยู่มากมายตามธรรมชาติทำให้ประชาชนในหมู่บ้านลดรายจ่ายไม่ต้องไปซื้อแก๊สมาหุงต้มอาหาร อีกทั้งเมื่อนำไปจำหน่ายให้กับร้านค้าในหมู่บ้านก็ได้รับความนิยม จึงคิดว่าจะส่งเสริมอย่างจริงจัง อีกทั้งพร้อมที่จะให้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานในเรื่องของการผลิตเตาชีวมวลประยุกต์แบบคอนกรีต
น.ส.พัฒนะ ผะอบเหล็ก นายกอบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร
พิจิตรชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวหันปลูกมะนาวในวงซิเมนต์ยิ่งแล้งยิ่งรวย

                     สำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ความรู้ หรือ อยากซื้อเตาชีวมวลประยุกต์แบบคอนกรีตนี้ สามารถติดต่อได้ที่ อบต.วังทรายพูน โทร 056-658219-20 ต่อ 012 หรือที่ นายทองใบ ประธานกลุ่ม โทร 095-6399845

 
แบ่งปันใน facebook