ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ
 
                     วันที่ 28 ม.ค. 2559  นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงการการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่AECว่าขณะนี้พบว่าที่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 4  ต.แหลมรัง อ. บึงนาราง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงแต่สามารถบริหารจัดการทำเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงวันนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงยังพูดภาษาเวียดนาม และภาษาจีนได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก นายสว่าง สิงหะคเชนทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เริ่มต้นจากหาคู่สมรสของคนในท้องถิ่นที่เป็นชาวต่างชาติให้มาอาสาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในช่วงปีแรกๆจนมั่นใจว่าเด็กๆมีพื้นฐานแล้ว จึงได้ว่าจ้างครูจากฟิลิปปินส์มาเป็นครูผู้สอนหลัก จากนั้นก็ได้ทำโครงการแลกเปลี่ยนได้ครูอาสาสมัครมาจากทั่วโลกคราวละ 5-10 คน มาอยู่ประจำตั้งแต่ 2 สัปดาห์จนถึง 3 เดือน จึงทำให้เด็กนักเรียนในชนบทแห่งนี้ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่AEC
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ
พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ
พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ

                    ในส่วนของ นายสว่าง สิงหะคเชนทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ให้สัมภาษณ์อย่างภาคภูมิใจถึงความสำเร็จ ว่า ร.ร.บ้านโป่งวัวแดง เป็นโรงเรียนในชนบทเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาขนานแท้ จึงทำให้ในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษโรงเรียนจึงเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ปกครองและผู้นำส่วนท้องถิ่นในการหาทางพัฒนาการศึกษา ซึ่งได้ข้อสรุปในคราวนั้น ว่าให้ว่าจ้างครูจากประเทศฟิลิปปินส์ 5 คน และขอเก็บเงินเพื่อเป็นค่าจ้างครู 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน ส่วน อบต.แหลมรังก็ให้การสมทบครึ่งหนึ่ง จุดเริ่มต้นมีนักเรียนชั้น ป.3 เข้าเรียน 15 คน เมื่อเห็นว่าบรรลุผลในปี 2551จึงได้ขออนุมัติเป็นหลักสูตรพิเศษ 2 ภาษา จากนั้นก็เดินหน้าติดต่อหาครูอาสาสมัครจากต่างประเทศที่เป็นผู้มีจิตอาสา โดยประกาศทางเว็ปไซต์ไปทั่วโลก ปรากฏว่าทุกวันนี้มีครูอาสาสมัครจากเวียดนาม ยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี ญี่ปุ่น หมุนเวียนกันเข้ามาเป็นครูให้กับเด็กนักเรียนคราวละ 5-10 คน ซึ่งในแต่ละคนก็จะมาอยู่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน โดยที่ทางโรงเรียนไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเพียงแค่จัดหาที่พักและบริการอาหารกลางวันและมื้อเย็น ส่วนมื้อเช้าครูอาสาสมัครก็จะหุงหาอาหารกินเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทานชากาแฟขนมปังจึงไม่ยุ่งยากในการดำรงชีวิต ในส่วนวันเสาร์อาทิตย์ครูคนไทยและเด็กนักเรียนก็จะจัดโปรแกรมพาครูอาสาสมัครที่เป็นชาวต่างชาติออกไปท่องเที่ยวไปทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.พิจิตร รวมถึงไปเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบท สิ่งที่ได้คือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ก็จะได้เรียนรู้ภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากครูอาสาสมัครต่างชาติ

พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ
พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ
พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ

                   นายสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง กล่าวสรุปว่า ทุกวันนี้ภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ต่อสู้มา 9 ปีเต็ม ปัจจุบัน ร.ร.บ้านโป่งวัวแดงมีเด็กจากศูนย์เด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ที่เริ่มเรียนภาษาต่างชาติแล้ว 63 คน มีเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึง ม.3 รวม 375 คน มีครู 31 คน เป็นครูคนไทย 26 คน เป็นครูชาวฟิลิปปินส์ 5 คน และครูอาสาสมัครชาวต่างชาติจากทั่วโลก 5-10 คน ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนภาษา แลกเปลี่ยนความรู้กับเด็กนักเรียนจนทำให้ทุกวันนี้เด็กๆทุกคนของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพร้อมที่จะก้าวเข้าสู้AEC ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติเป็นจุดเริ่มต้นดังกล่าว

พิจิตรสุดทึ่งโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพื้นที่ไกลปืนเที่ยงทำสำเร็จเป็นโรงเรียนสองภาษานานาชาติ

                สำหรับท่านใดที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถติดต่อได้ที่ นายสว่าง สิงหะคเชนทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง หมู่ 4  ต.แหลมรัง อ. บึงนาราง จ.พิจิตร โทร 089-8396259
Website: http://gg.gg/pongwuadaeng     E-mail: pongschool.ob.tc@gmail.com

 
แบ่งปันใน facebook