ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
รองผู้ว่าฯพิจิตรแจกเป็ดเทศ1,880ตัวให้เกษตรกร94รายเลี้ยงแก้จนช่วงภัยแล้ง
 
                     วันที่  9 ก.พ. 2559 นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายธรรมนูญ  แจ่มศรี  เกษตรและสหกรณ์พิจิตร, นายสมยศ  แสงมณี ชลประทานจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันเป็นประธานในการแจกเป็ดเทศจำนวน 1,880 ตัว ให้กับเกษตรกรกร 84 ราย จากตำบลวังทรายพูน 62 ราย ตำบลหนองปลาไหล 18 ราย ตำบลหนองปล้อง 14 ราย โดยทำพิธีแจกและส่งมอบกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน โดยมี นายไพฑูรย์  ราโช  สัตว์แพทย์อาวุโสรักษาการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดหาสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศมาแจกให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้งโดยทั้งจังหวัดพิจิตรมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ทั้งสิ้น 13,951 ราย โดยขณะนี้ได้เริ่มทยอยแจกสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องแล้ว
รองผู้ว่าฯพิจิตรแจกเป็ดเทศ1,880ตัวให้เกษตรกร94รายเลี้ยงแก้จนช่วงภัยแล้ง
รองผู้ว่าฯพิจิตรแจกเป็ดเทศ1,880ตัวให้เกษตรกร94รายเลี้ยงแก้จนช่วงภัยแล้ง
รองผู้ว่าฯพิจิตรแจกเป็ดเทศ1,880ตัวให้เกษตรกร94รายเลี้ยงแก้จนช่วงภัยแล้ง
รองผู้ว่าฯพิจิตรแจกเป็ดเทศ1,880ตัวให้เกษตรกร94รายเลี้ยงแก้จนช่วงภัยแล้ง
รองผู้ว่าฯพิจิตรแจกเป็ดเทศ1,880ตัวให้เกษตรกร94รายเลี้ยงแก้จนช่วงภัยแล้ง
 
แบ่งปันใน facebook