ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือคลัง-ประธานหอการค้าแถลงข่าวเศรษฐกิจปี58ผ่านมาติดลบ3.3%

                    วันที่ 19 ก.พ. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุธนต์ เทียนเฮง ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร นางจินตนา รักษ์สุจริตวงศ์ คลังจังหวัดพิจิตร ร่วมกันแถลงข่าวเศรษฐกิจ ที่ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร สาระสำคัญคือเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรในปี 2558 ที่ผ่านมาหดตัวติดลบ 3.3%ปัจจัยเกิดจากภัยแล้งราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกไปถึง 19.9%ภาคบริการหดตัว 4.6% แต่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 5.4% เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษาเม็ดพันธุ์พืช โกดัง และท่าข้าว ความคาดหวังเศรษฐกิจของปี 2559 คาดมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.4% จากการใช้จ่ายของภาครัฐและเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท ที่อัดฉีดลงมาในรูปแบบของการจ้างงานและซื้อวัสดุต่างๆ

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือคลัง-ประธานหอการค้าแถลงข่าวเศรษฐกิจปี58ผ่านมาติดลบ3.3%
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือคลัง-ประธานหอการค้าแถลงข่าวเศรษฐกิจปี58ผ่านมาติดลบ3.3%

                   ในส่วนของ นายสุธนต์  เทียนเฮง ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าพิจิตรเป็นเมืองด้านการเกษตรแต่เมื่อเจอกับปัญหาภัยแล้งราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจทรุดตัวแต่จะฟื้นได้ต้องผลิตสินค้ามีคุณภาพ เกษตรปลอดภัย

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือคลัง-ประธานหอการค้าแถลงข่าวเศรษฐกิจปี58ผ่านมาติดลบ3.3%

                   นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวถึงภาพรวมในมุมมองของกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือว่าเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวและการขายของที่ระลึก OTOP ยังสามารถพยุงให้เกษตรกรยังคงอยู่ได้จากอาชีพเสริม ของที่ระลึก ของกินของใช้ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจไมโครหรือจุลภาคของท้องถิ่น

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือคลัง-ประธานหอการค้าแถลงข่าวเศรษฐกิจปี58ผ่านมาติดลบ3.3%

                   นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวยอมรับว่าภัยแล้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมืองการเกษตรของเมืองพิจิตร ชาวนาลดพื้นที่การทำนาหันมาปลุกพืชที่ใช้น้ำน้อยไม่ทำให้ร่ำรวยก็จริงแต่ยังสามารถพยุงเศรษฐกิจอยู่ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรก็ได้แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์เป็ด เมล็ดพันธุ์พืช การเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ ให้กับเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการแล้วหลายหมื่นคน นอกจากนี้ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ก็ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 2 โรงงาน มาติดต่อจะขอตั้งฐานการผลิตซึ่งถ้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะอยู่ในมาตรฐานการควบคุมได้ แต่เรื่องดังกล่าวมีผลต่อสิ่งแวดล้อมจึงมอบให้ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตรไปทำเรื่องผลกระทบมาให้เรียบร้อยก่อนจึงจะยอมลงนามอนุมัติ ซึ่งถ้าไม่ติดขัดใดๆก็จะทำให้มีการจ้างงานและมีการจ่ายภาษีบำรุงท้องถิ่นซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook