ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า

                  วันที่ 23 ก.พ. 2559  นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ ดร.สุรชัย  มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้ประชุมร่วมกับ นางอุมาพร แก้วทอง นายก อบต.คลองคะเชนทร์ , กำนันพูนทรัพย์ แก้วทอง”กำนันต้อม” พร้อมด้วยทหารจาก กกล.รส.มทบ.36  ได้ประชุมร่วมกันว่าในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ที่วัดมูลเหล็กตำบลคลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จะได้จัดให้มีกิจกรรมรัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งจะมีพลังมวลชนประมาณ 500 คน และเครื่องจักรกลบางส่วนจากส่วนราชการมาช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้เรื่องต้นไม้ ดิน น้ำ  ปุ๋ย และการฟื้นฟูธรรมชาติจากหน่วยงานราชการต่างๆ จึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานครั้งสำคัญในระดับจังหวัดที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายของ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายประสานพลังสามัคคีสมัครสมานปรองดองร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำและท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรบ้านเรา

นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเตรียมฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเตรียมฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า
พิจิตรเตรียมรวมพลังประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า

                      จึงขอเชิญชวนมวลชนผู้มีจิตอาสาทุกกลุ่มพบกันได้ที่แม่น้ำพิจิตรเก่าบริเวณวัดมูลเหล็ก ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 ก.พ. 2559 โดยพร้อมเพียงกัน

 
แบ่งปันใน facebook