ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหาร-ประชาชนพร้อมใจจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใส

 

                         วันที่ 25 ก.พ. 59 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พลตรีเบญจรงค์ บริสุทธิ์พันธุ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 36 ได้ร่วมกันเป็นประธานในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใส โดยจัดขึ้นที่วัดมูลเหล็ก ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมี ดร.สุรชัย  มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง โดยใช้กิจกรรมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ได้เลือกที่จะพัฒนาคูคลองเพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ อีกทั้งการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้เงินตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อจ้างงานราษฎรให้มีงานทำมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งนี้  สำหรับภายในงาน นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร,นางอุมาพร แก้วทอง นายก อบต.คลองคะเชนทร์ , กำนันพูนทรัพย์ แก้วทอง”กำนันต้อม”  พร้อมด้วยทหารจาก กกล.รส.มทบ.36  ประชาชนชาวพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันกว่า 500 คน ในการร่วมกิจกรรมนี้

ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
ผู้ว่าฯพิจิตรร่วมกับทหารประชาชนพร้อมใจกำจัดผักตบชวาสร้างคลองสวยน้ำใสแม่น้ำพิจิตรเก่า
                          นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ราย  และมีการออกร้านนิทรรศการรวมถึงให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สาธิตการทำปุ๋ยหมักพระราชทาน การสาธิตการทำแก๊สชีวภาพจากผักตบชวาเพื่อใช้ในครัวเรือน งานหัตถกรรมโอท็อป  การให้บริการตรวจสุขภาพ รวมทั้งขุดลอกแม่น้ำพิจิตรสายเก่า กำจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น เกิดความสะอาด สวยงามและสามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยขบวนรถแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ผ่านความร่วมมือร่วมใจของชาวพิจิตร
 
แบ่งปันใน facebook