ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
 
                      26 ก.พ. 59 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งจัดขึ้นโดย  นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ที่จัดขึ้นภายในวัดท่าหลวง พระอารามหลวง  โดยให้สภากาแฟเป็นเวทีระดมสมองและหาแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าพืชผักสวนครัวเพื่อนำเข้าโรงครัวของวัดในการนำไปทำเป็นอาหารเลี้ยงพระและเณรของวัดท่าหลวงที่มีจำนวนเกือบ 200 รูป อีกทั้งยังได้ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นพืชบำรุงดินให้กับริมตลิ่ง ริมแม่น้ำน่าน ซึ่งอยู่หน้าพระอุโบสถของวัดท่าหลวง โดยหวังว่าต้นปอเทืองจะออกดอกสร้างภูมิทัศน์งดงามในช่วงวันสงกรานต์เดือนเมษายน 2559 นี้
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง

                      โดยในการปลูกปอเทืองซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการในวันนี้ทุกคนต้องขึ้นเรือข้ามแม่น้ำน่านไปหว่านเมล็ดปอเทืองที่ริมตลิ่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร โดยพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นอัฒจันทร์ดูเรือแข่งแต่ช่วงนี้สภาพน้ำในแม่น้ำน่านลดลง จึงกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า นายสุรพล  ทองเที่ยง  เกษตรจังหวัดพิจิตร และ สนง.พัฒนาที่ดินรวมถึงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จึงได้ช่วยกันไปปรับภูมิทัศน์แล้วหว่านเมล็ดปอเทืองที่ต้องใช้อายุ 50 วัน ในการเจริญเติบโตที่จะออกดอกเป็นสีเหลืองและสร้างความงดงามให้เป็นจุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชบำรุงดิน ซึ่งคาดว่าปอเทืองจะออกดอกสีเหลืองอร่ามประมาณวันที่ 10 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือเกษตรและส่วนราชการปลูกปอเทืองทอดผ้าป่าพืชผักเข้าโรงครัววัดสู้ภัยแล้ง

                     สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร ได้แสดงธรรมเทศนาให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมสภากาแฟ ว่า มนุษย์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคำสอนในพระพุทธศาสนาล้วนเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าคนยังหิวก็จะไม่สนใจฟังในคำสอนของพระหรือในคำสั่งของส่วนราชการ ดังนั้นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาช่วงหน้าแล้งนี้ คือทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้ชาวบ้านมีกิน มีใช้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะมีไม่มากแต่ก็ไม่ขัดสน ถ้าทำได้เช่นนี้ต่อให้ภัยแล้งหนักหน่วงแค่ไหนก็จะผ่านพ้นไปได้ ด้วยธรรมะและคุณธรรม ที่ทุกคนล้วนเป็นหัวหน้าส่วนราชการควรพึงปฏิบัติให้สมกับเป็นข้าราชการ ข้าราชบริพาร ที่ทำงานต่างพระเนตรพระกัณฑ์ของในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 
แบ่งปันใน facebook