ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการ
งบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
 
                   วันที่  3 มี.ค. 2559 นายการุณ  แสนจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ( พิษณุโลก ) , นายเรวัตร  บุบผะศิริ  ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันเป็นประธานในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างงานบูรณะทางลาดยางผิวแอสฟัลท์ถนนสายพิจิตร-สากเหล็ก บริเวณบ้านเนินสมอ ซึ่งใช้งบประมาณ 14.5 ล้านบาท สัญญาจ้าง 80 วัน ซึ่งผู้รับเหมาทำงานเสร็จตรงตามสัญญา นอกจากนี้ที่บริเวณสี่แยกสากเหล็กถนนทางหลวงหมายเลข 11  ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้น-ล่อง สู่ภาคเหนือ ก็ได้ใช้งบประมาณ 18.9 ล้านบาท สัญญาว่าจ้าง 135 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 พฤศจิกายน 2559 เป็นงานเทคอนกรีตถนน ความหนา 25 เซนติเมตร ก็พบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานได้อย่างมีคุณภาพและคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้แขวงทางหลวงพิจิตรยังได้มีการปรับปรุงถนนรวม 20 โครงการ งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จตรงตามสัญญาไปแล้ว 15 โครงการ ส่งผลให้มีการว่าจ้างแรงงานของชาวบ้านที่ว่างงานในช่วงหน้าแล้งให้ได้มีงานทำจำนวนหลายร้อยคน ก่อให้เกิดรายได้และเม็ดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
แขวงทางหลวงพิจิตรเร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบมากกว่าร้อยล้านมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัย
 
แบ่งปันใน facebook