ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้าน
สร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
 
                     9 มี.ค. 2559 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีนโยบายต้องการให้การใช้เงินงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท ก่อเกิดประโยชน์และโปร่งใส จึงมอบหมายให้นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกับท้องถิ่นต่างๆ โดยในวันนี้ได้เดินทางไปพบกับ นายอลัมพล   เจียมศรีพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยได้เดินทางไปกับ นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร และคณะ เพื่อดูการใช้งบประมาณที่ ทต.บางไผ่ นำเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาคลองบางไผ่ ด้วยการจ้างแรงงานชาวบ้าน วันละ 60 คน เป็นเวลา 15 วัน ในการกำจัดวัชพืชในคลอง รวมถึงการทำให้มีแหล่งน้ำสะอาดไว้ใช้ในพื้นที่จนกลายเป็นลำคลองสวยน้ำใส ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้ นายบุญเวย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร และคณะ ได้ใช้วิธีพายเรือตรวจงานตลอดระยะทาง 1,200 เมตร ซึ่งถือเป็นการตรวจงานที่ลงไปในรายละเอียดและได้เห็นสภาพอย่างแท้จริงทำเอาคณะกรรมการตรวจงานที่ร่วมพายเรือเหงื่อท่วมกายไปตามๆกัน แต่ทุกท่านก็บอกว่าสนุกสนานและได้พบข้อเท็จจริงในการพัฒนาอย่างโปร่งใส
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว

                    ในส่วนของ นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวว่า คลองบางไผ่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาจนเป็นคลองสวยน้ำใสและเก็บกักน้ำก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้นหลายฝ่ายจึงมีแนวคิดว่าน่าจะต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยจะทำเป็นตลาดน้ำในอนาคต

นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว

                    นายอลัมพล เจียมศรีพงษ์ นายกทต.บางไผ่  ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าในเร็ววันนี้ตำบลบางไผ่ จะส่งเสริมให้ชาวบ้านให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ส่วนในคลองบางไผ่แห่งนี้ก็จะทำเป็นตลาดน้ำเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวทางน้ำและกีฬาพายเรือ รวมถึงจะได้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านได้นำของกินของใช้ที่เป็นงานOTOPมาจำหน่าย

นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตรพายเรือตรวจงานการใช้งบตำบลละ5ล้านสร้างคลองสวยน้ำใสเตรียมต่อยอดเป็นตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยว

                    นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.บางมูลนาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น ศาลเจ้าพ่อแก้ว ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มูลนิธิชัยพัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และถ้าในอนาคตมีตลาดน้ำที่ตำบลบางไผ่ ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งอีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook