ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว

                     วันที่ 24 มี.ค. 59 นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งของบึงสีไฟซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติใหญ่อันดับ3ของประเทศมีพื้นที่กว่า5,300 ไร่ แต่ประสบปัญหาน้ำแห้งขอด ล่าสุดได้มีการดำเนินการเจาะบ่อบาดาลแล้วโดยทีมงานของ “ช่างหนูเมืองพิจิตร” ที่จะเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 5 บ่อ เพื่อสูบน้ำใต้ติดเติมให้กับบึงสีไฟเฉพาะในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวก่อน ซึ่งคาดว่าภายใน 7-10 วัน จะได้น้ำ

พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
ช่างหนูเมืองพิจิตร
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
พิจิตรลงมือเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำเข้าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้งและการท่องเที่ยว
 
แบ่งปันใน facebook