ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

พิจิตรภัยแล้งเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยตระกูลแตงเจอเพลี้ยไฟระบาดหนักในรอบ14ปี

                   วันที่ 28 มีนาคม 2559  นายสุรพล  ทองเที่ยง  เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งทำให้เกษตรกรเลิกทำนาปรังแล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งนิยมปลูกพืชตระกูลแตง เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมแปลงปลูกแคนตาลูปของนายบุญเชิด เลิกจันทร์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่ 8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งปลูกแคนตาลูปในพื้นที่ 3 งาน จำนวน 2,000 ต้น พบว่าประสบกับปัญหาเพลี้ยไฟทำลายทำให้ยอดหงิกงอและใบด่าง ล่าสุดได้ส่งนักวิชาการและเกษตรตำบลให้กระจายไปลงไปในทุกพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรว่า ต้องควบคุมความชื้นในแปลง อย่าให้แปลงแห้งแล้ง หากแปลงที่ปลูกพืชผลแล้งแห้ง ก็จะทำให้เพลี้ยไฟระบาด โดยแนะนำให้ใช้สารเคมี ชื่อสามัญ “สไปนีโทแรม”ทำการฉีดพ่นโดยยอมรับว่าการระบาดของเพลี้ยไฟในครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ 14 ปี อีกด้วย

นายสุรพล  ทองเที่ยง  เกษตรจังหวัดพิจิตร
พิจิตรภัยแล้งเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยตระกูลแตงเจอเพลี้ยไฟระบาดหนักในรอบ14ปี
นายกิตติพงษ์   ทิพย์ปัญญา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลเนินมะกอก
พิจิตรภัยแล้งเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยตระกูลแตงเจอเพลี้ยไฟระบาดหนักในรอบ14ปี
พิจิตรภัยแล้งเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยตระกูลแตงเจอเพลี้ยไฟระบาดหนักในรอบ14ปี

                  ในส่วนของ นายบุญเชิด เลิกจันทร์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่ 8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งปลูกแคนตาลูปในพื้นที่ 3 งาน จำนวน 2,000 ต้น เล่าให้ฟังว่า เนื่องจากประสบภัยแล้งจึงเลิกทำนาปรังหันมาปลูกแคนตาลูปลงทุนไปแล้วประมาณ 15,000 บาท มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กก. จะขายได้ กก.ละ 30 บาท แต่เมื่อมาเจอปัญหาเพลี้ยไฟผลผลิตก็อาจจะลดลงและต้องเพิ่มต้นทุนในการซื้อสารเคมีฉีดพ่นในการกำจัดศัตรูพืช แต่ก็มั่นใจว่าความรู้ที่ได้จาก นายปรารภ คันธวัน เกษตรอำเภอบางมูลนาก รวมถึง นายกิตติพงษ์   ทิพย์ปัญญา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลเนินมะกอก จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

 
แบ่งปันใน facebook