ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว

                   วันที่ 26 มี.ค. 2559 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าฯพิจิตร,นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสมยศ  แสงมณี ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร รวมถึง พ.ท.คมจักร ชัยชนะ สัสดีอำเภอเมืองพิจิตร เป็นผู้แทน กกล.รส.มทบ.36 ได้ร่วมกันเปิดประตูน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองชลประทาน C1 ที่มีการผันน้ำมาจากเขื่อนสิริกิติ์ส่งต่อผ่านมายังโครงการชลประทานพลายชุมพล จ.พิษณุโลก –โครงการชลประทานดงเศรษฐี จ.พิจิตร เพื่อส่งน้ำให้บึงสีไฟที่เป็นพื้นที่ชุมน้ำนานาชาติ มีเนื้อที่กว่า 5,300 ไร่ และเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สวนสมเด็จย่า แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้บึงสีไฟน้ำแห้งขอดผืนดินแห้งแตกระแหง ส่งผลให้ระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเสียหายอย่างย่อยยับ ล่าสุด นางฉัตรพร  ผู้ว่าฯพิจิตร และคณะจึงได้ขอน้ำจากกรมชลประทานที่ยอมจ่ายน้ำให้มาจำนวน 4.3 ล้านคิว เพื่อจ่ายน้ำให้บึงสีไฟ-แม่น้ำพิจิตรเก่า-คลองข้าวตอก เท่านั้น เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและฟื้นฟูธรรมชาติในบึงสีไฟให้กลับคืนมาดังเดิม

ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว

                  ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีแรกรับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ 4.3 ล้านคิว ส่งผ่านโครงการชลประทานพลายชุมพล จ.พิษณุโลก –โครงการชลประทานดงเศรษฐี จ.พิจิตร เพื่อส่งน้ำให้บึงสีไฟที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ มีเนื้อที่กว่า 5,300 ไร่ และจ่ายน้ำไปยังแม่น้ำพิจิตรเก่าตลอดระยะทาง 127 กม. และคลองข้าวตอกประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้รับประโยชน์กว่า 2 หมื่นครอบครัว มีความเป็นรูปธรรมแล้ว ส่วนในบึงสีไฟซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สวนสมเด็จย่า ที่มีการเจาะบ่อน้ำบาดาลขณะนี้ก็พบแหล่งน้ำใต้ดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว
ผู้ว่าฯพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลในบึงสีไฟพบน้ำใต้ดินแล้ว

                   นอกจากการสูบน้ำใต้ดินด้วยวิธีเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 5 บ่อ ที่ว่าจ้าง “ช่างหนูเมืองพิจิตร”ดำเนินการและจะทำบริจาคให้อีก 1 บ่อ รวมถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 ก็จะมาเจาะบ่อน้ำบาดาลให้อีก 3 บ่อ รวมเป็น 9 บ่อ ที่จะเติมน้ำเข้าบึงสีไฟ อีกทั้งสนง.โยธาธิการจังหวัดพิจิตร ก็ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาทำเป็นคันดินล้อมรอบบริเวณจุดท่องเที่ยวเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษเพื่อกักเก็บน้ำให้อยู่ในบริเวณนั้น ขณะนี้งานคืบหน้าไปแล้ว 70% จึงทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าก่อนวันสงกรานต์นักท่องเที่ยวจะได้เห็นท้องน้ำที่กว้างใหญ่ในจุดท่องเที่ยวของบึงสีไฟอย่างแน่นอน

 
แบ่งปันใน facebook