ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย
 

                   วันที่ 2 เมษายน 2559  นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมหลากหลายเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นอภิรักขิตสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมาทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และให้พสกนิกรในชาติได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะอุปถัมภ์บำรุง อนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นมรดกอันทรงคุณค่า และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้ว่าฯพิจิตรนำพสกนิกรประกอบพิธีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษาและวันอนุรักษ์มรดกไทย

                   โดยกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิจิตร ได้ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล ภายในพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง หลังจากเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จึงได้นำพสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 62 รูป ส่วนที่โรงพยาบาลพิจิตรก็มีประชาชนไปร่วมบริจาคโลหิตรวมถึงตามวัดต่างๆก็ได้จัดให้การบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 
แบ่งปันใน facebook