ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                   วันที่  2 เม.ย. 2559 นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย พระราชวิจิตรโมลี เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนายประพันธ์ ตั้นวัฒนา  ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา จ.พิจิตร ร่วมกับ พระมหาเมธี เจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร, สำนักงานวัฒนธรรม รวมถึงผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกัน จัดขึ้น ซึ่งมีเยาวชนสมัครใจขอเข้าบวชเณร อีกทั้งเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเพื่อเข้าศึกษาพระธรรมวินัยรวมถึงเป็นการบวชเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งจะใช้เวลาทำกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 – 11 เมษายน 2559 สำหรับบรรยากาศเต็มไปด้วยศรัทธาบุญของพ่อแม่และญาติพี่น้องของสามเณรหลายร้อยคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สิ่งที่ได้เห็นคือบรรดาสามเณรที่ก่อนจะถึงวันบวชเณรจริงได้มีการเข้าค่ายปรับตัวเพื่อให้คุ้นเคยกับระเบียบวินัยสงฆ์ ซึ่งเณรทุกรูปต่างก็ทำได้ดีและท่องบทสวดมนต์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะบวชเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิจิตรบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
แบ่งปันใน facebook