ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

พิจิตรหน่วยงานรัฐเร่งช่วยหลังพบผู้ป่วยเอดส์5,155รายตาย1,688รายแนวโน้มยังสูงขึ้น

 
                   วันที่ 5 เมษายน 2559 นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ณ ห้องหระชุมบุญนาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม จากนั้นได้สรุปผลการประชุมว่าต้องรีบเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ของจังหวัดพิจิตร เนื่องจากขณะนี้พบว่าสถานการณ์เอดส์ในจังหวัดพิจิตรพบว่าตั้งแต่ปี 2530 – 2559 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะลมอยู่จำนวน 5,155 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 1,688 ราย และยังมีผู้ที่ติดเชื้อที่ยังรักษาต่อเนื่องประมาณ 3,400 ราย ซึ่งการสำรวจพบว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อพบมากอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30 – 34 ปี และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดพิจิตรยังคงติดตามดูแลผู้ที่ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งการรักษา และการให้ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือตัวเลขที่เห็นยังคงมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี
พิจิตรหน่วยงานรัฐเร่งช่วยหลังพบผู้ป่วยเอดส์5,155รายตาย1,688รายแนวโน้มยังสูงขึ้น
พิจิตรหน่วยงานรัฐเร่งช่วยหลังพบผู้ป่วยเอดส์5,155รายตาย1,688รายแนวโน้มยังสูงขึ้น
พิจิตรหน่วยงานรัฐเร่งช่วยหลังพบผู้ป่วยเอดส์5,155รายตาย1,688รายแนวโน้มยังสูงขึ้น
                  นายพิษณุ รองผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ตัวเลขที่ปรากฏนั้นคือผู้ป่วยที่มาแสดงตนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ จาก โรงพยาบาลของรัฐและส่วนท้องถิ่นแต่ก็พบว่ามีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งประมาณ 2,000 คน ที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคเอดส์แต่ยังแอบแฝงปิดบังตนเองไม่มาขอรับการช่วยเหลือเนื่องจากเกรงจะเสียชื่อเสียง หรืออับอาย ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยวอย่างมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิต ซึ่งอาจจะไปแพร่เชื้อต่อได้ ดังนั้นจึงต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ในการป้องกัน ให้ความรู้ เพื่อลดปริมาณผู้ติดเชื้อ รวมถึงการดูแลผู้ติดเชื้อให้จงได้
 
แบ่งปันใน facebook