ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhich

ผู้ว่าฯพิจิตรระดมเจาะบ่อน้ำบาดาลเติมน้ำเข้าสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้ง

                   วันที่ 6 เม.ย. 2559  นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  รับมอบบ่อน้ำบาดาล จากนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักน้ำบาดาลเขต 4 ที่ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 2 บ่อ ณ สวนสิริกิติ์ บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตรเป็นไปตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน โดยได้ทำการนำน้ำบาดาลที่ระดับความลึก 50 – 60 เมตร เพื่อสูบน้ำเติมเข้าไปในบึงสีไฟซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ และเป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวพิจิตร โดยภายหลังการส่งมอบ จะอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลของสำนักน้ำบาดาลเขต 4 เป็นการเสริมบ่อบาดาลจากเดิมบริเวณศาลาเก้าเหลี่ยม ซึ่งจังหวัดดำเนินการขุดเจาะ 5 บ่อ และเอกชนสนับสนุนอีก 1 บ่อ ทำให้ขณะนี้บริเวณศาลาเก้าเหลี่ยมและรูปปั้นพญาชาละวันมีน้ำรอบบริเวณ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดพิจิตร เตรียมจัดกิจกรรมปลูกบัวในบึง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

ผู้ว่าฯพิจิตรระดมเจาะบ่อน้ำบาดาลเติมน้ำเข้าสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรระดมเจาะบ่อน้ำบาดาลเติมน้ำเข้าสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรระดมเจาะบ่อน้ำบาดาลเติมน้ำเข้าสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้ง
ผู้ว่าฯพิจิตรระดมเจาะบ่อน้ำบาดาลเติมน้ำเข้าสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟแก้วิกฤตภัยแล้ง

                   สำนักน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ยังได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตร รวม 180 บ่อ ภายใน ปีงบประมาณ 2559 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง อีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook