ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี

                    วันที่ 14 เม.ย. 2559 ดร.สุรชัย มณีประกร  นายอำเภอเมืองพิจิตรได้เป็นประธานในงานบุญฉลองศาลากาสรเปรียญ ยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี ณ วัดหนองถ้ำ หมู่ 2 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ที่จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันมหาสงกรานต์โดยจัดให้มีการทอดผ้าป่าที่มี  พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( ซึ่งท่านเป็นชาวตำบลป่ามะคาบ) , นายสมศักดิ์  เขียวเขิน , นางสาวสุกัญญา เขียวเขิน , นายก้าน  เที่ยงทอง , นายจุล พิลา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูพิทักษ์ธีรวงศ์ “พระครูล้อม”เจ้าอาวาสวัดหนองถ้ำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และชาวบ้านท่าเสา-บ้านหนองถ้ำ จำนวนหลายร้อยคนที่ร่วมกันเป็นกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำทุนทรัพย์ไปทำการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ รวมถึงทำฉัตรเพื่อติดตั้งไว้ที่หลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรีซึ่งประดิษฐานที่วัดหนองถ้ำโดยในวันดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาปกปักรักษาผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและเย็นฉ่ำเหมือนน้ำที่นำมาสงฆ์น้ำพระในวันสงกรานต์นี้อีกด้วย จากนั้นได้มีพิธียกฉัตรไปติดตั้งยังเหนือเศียรของหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรีเป็นอันเสร็จพิธี

พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
พิจิตรชาวบ้านป่ามะคาบร่วมงานบุญยกฉัตรหลวงพ่อเมตตาทันใจพุทธยันตรี
 
แบ่งปันใน facebook