ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

ผู้ว่าฯพิจิตรนำปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ

                    วันที่ 5 พ.ค. 2559 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ,นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ-นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าฯพิจิตร  พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) , หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร,พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สวนสมเด็จย่า บึงสีไฟ” โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพวงมาลัยเป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาล้านตัวและปลูกบัวพันต้นเพื่อคืนธรรมชาติให้กับบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ แต่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง ล่าสุด 2 เดือน ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้หาทางเติมน้ำเข้าบึงโดยขอน้ำจากกรมชลประทานและเจาะบ่อน้ำบาดาลจนทำให้ขณะนี้บึงสีไฟในโซนท่องเที่ยวบริเวณสวนสมเด็จย่า เนื้อที่เกือบ 100 ไร่ กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
ปล่อยปลาล้านตัวปลูกบัวพันกอในสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟ
 
แบ่งปันใน facebook