ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท

                     วันที่ 10 พ.ค. 2559 นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งนายสนิท ยาบุญ กำนันตำบลท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  ได้ลงพื้นที่ ที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) หมู่ 3 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง จ.พิจิตรมีโครงการจ้างงานเกษตรกรจำนวน 157โครงการ เป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาทเศษ โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอทับคล้อที่มีการเขียนโครงการเพื่อทำลานตากข้าวของชุมชน โดยพบว่าที่ตำบลท้ายทุ่งและตำบลเขาทรายได้งบประมาณแห่งละ 4 แสนบาท จึงมีการจ้างงานชาวบ้านแห่งละ 20-30 คน เพื่อให้มากำเนินการก่อสร้างลานตามข้าวโดยจะได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท คนละ 20 วัน หรือโดยเฉลี่ยจะได้รับเงินค่าจ้างคนละ 5,000-6,000 บาท โดยค่าแรงจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.ส่งตรงถึงมือเกษตรกร จึงทำให้ปราศจากการทุจริตหรือการกินหัวคิวส่งผลให้ในช่วงนี้มีเม็ดเงินสะพัดจากโครงการดังกล่าวตามมาตรการที่ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท
พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท

                   โดย นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ ซึ่งร่วมตรวจโครงการในครั้งนี้ กล่าวว่า...ได้กำชับผู้นำว่าต้องทำงานหรือดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการและที่สำคัญ คือ ต้องใช้แรงงานชาวบ้านอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้ชาวนาหรือเกษตรกรที่ประสบกับวิกฤตภัยแล้งได้มีงานทำมีเงินใช้ไม่ต้องอพยพไปขายแรงงานในเมืองหลวง

พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท
พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท
พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท
พิจิตรแล้งนี้ชาวนา3พันคนกระเป๋าตุงกระทรวงเกษตรจ้างงาน157โครงการเม็ดเงินสะพัด66ล้านบาท

                   ในส่วนของ นายสงัด จันทร์ชัยภูมิ ชาวนาตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร ที่มารับจ้างเป็นคนงานเทปูนทำลานตากข้าว  กล่าวว่า ได้รับค่าแรง 300 บาท ทำงานใกล้บ้านต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรในยามยากหน้าแล้งนี้ เช่นเดียวกับ นายดนัยศักดิ์ มุนี ชาวนาตำบลเขาทราย ซึ่งเป็นแรงงานที่มีฝีมือจึงได้เป็นหัวหน้างานได้รับค่าแรงวันละ 450 บาท  กล่าวว่า...โครงการนี้ให้ทำงาน 32 วัน เริ่มวันที่ 26 เม.ย. – 27 พ.ค. 59 ให้สัมภาษณ์ว่าพึงพอใจกับการรับจ้างในโครงการตามมาตรการที่ 4 ของกระทรวงเกษตร เพราะช่วงนี้นาแล้งแต่มีงานทำรวมถึงลานตากข้าวที่สร้างนี้อนาคตพวกตนก็จะได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook