ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร

                     วันที่ 11 มี.ค. 2559 นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจ้างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งที่ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จ.พิจิตร  ได้รับงบประมาณ 4.92 ล้านบาทเศษ  ซึ่งจังหวัดพิจิตรมี 157 โครงการ เงิน 66 ล้านบาท โดย นายสุริยา  รองจ่าเมือง กำนันตำบลเนินปอ กล่าวว่าได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและทำความสะอาด สิ่งกีดขวางแหล่งน้ำและอื่นๆรวม 5 โครงการ ออกป่าวประกาศว่าต้องการจ้างแรงงานเกษตรกรที่ว่างงานจำนวน 400 คน  แต่ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครมากถึง 914 คน ทำให้ต้องรับไว้ทั้งหมดและแบ่งงานแบ่งเงินกันให้ได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุภัยแล้งไม่มีน้ำทำนาจึงต้องออกมารับจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร
พิจิตรเหตุภัยแล้งชาวบ้านนับพันคนแห่แย่งทำงานโครงการจ้างงานของกระทรวงเกษตร

                    โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มทำงาน ซึ่งนายสุวิทย์  เดชครุฑ นายอำเภอสามง่าม ได้มาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ราษฎรที่มารับจ้างทำงาน โดย นายสุรพล เกษตรจังหวัดพิจิตรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตำบลเนินปอได้รับงบประมาณตามโครงการฯเป็นเงิน 4,924,845 บาทใน 5 โครงการ ซึ่งทุกโครงการจะจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นสำคัญ ส่วนถ้าจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือทำสิ่งปลุกสร้างก็จะใช้เงินได้ไม่เกิน 40 % ของเงินที่ได้รับ แต่ที่ตำบลเนินปอเน้นหนักไปในการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 36 จุด ซึ่งชาวบ้านจะทำงานคนละ 12 วัน ได้ค่าแรงวันละ 300 บาท ทำงานตั้งแต่เช้า-เย็น ซึ่งก็จะทำให้มีรายได้คนละ 3,500 บาทโดยเฉลี่ย ซึ่งก็ทำให้มีรายได้มาใช้จ่ายในช่วงใกล้เปิดเทอมที่ลูกหลานต้องไปโรงเรียนอีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook