ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรฝนตกต่อเนื่องชาวนาเริ่มปลูกข้าวจุดเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่

                     วันที่ 21 พ.ค. 2559 นายธรรมนูญ  แจ่มศรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานภาพของภัยแล้งเริ่มบรรเทาลง  น้ำฝนที่ตกลงมาสร้างประโยชน์ให้แหล่งน้ำสาธารณะเริ่มมีน้ำกักเก็บ ส่งผลให้ชาวนาเริ่มลงมือไถดะเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวในฤดูนาปีกันแล้ว นอกจากนี้ตามโครงการส่งเสริมการทำนาเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดพิจิตรมีผู้เข้าร่วมโครงการ 6 แปลงในพื้นที่ 6 อำเภอ อ.ตะพานหิน หมู่ 5 ต.ทับหมัน 1,500 ไร่ เกษตรกร 70 ราย แปลงต้นแบบ กข.41 , อ.เมืองพิจิตร หมู่ 3,หมู่ 8 ต.ดงป่าคำ 1,545 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวพิษณุโลก 2 , กข.41 , อ.โพทะเล หมู่ 5 ต.บ้านน้อย 1,650 ไร่ เกษตรกร 68 ราย ปลูกข้าว กข.41 , อ.วชิรบารมี หมู่ 2 ต.วังโมกข์ 1,650 ไร่ เกษตรกร 73 ราย ปลูกข้าว กข. 49 , กข.61 , อ.บางมูลนาก ต.วังตะกู 2,600 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวหอมมะลิ 105  , อ.สามง่าม ต.รังนก 1,505 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวหอมมะลิและ กข.41 รวมเกษตรกรเข้าร่วมนาแปลงใหญ่ 421 ราย รวมนาข้าว 10,450 ไร่ ที่ทุกจุดมีแปลงเรียนรู้ ก็เริ่มลงมือปลูกข้าวในแปลงเรียนรู้การทำเกษตรแปลงใหญ่ด้วยแล้ว
พิจิตรฝนตกต่อเนื่องชาวนาเริ่มปลูกข้าวจุดเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่พม.พิจิตรร่วมกับสมาคมชาวนาฯปลุกกระแสชาวนาทำนาเกษตรอินทรีย์
พิจิตรฝนตกต่อเนื่องชาวนาเริ่มปลูกข้าวจุดเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่
พิจิตรฝนตกต่อเนื่องชาวนาเริ่มปลูกข้าวจุดเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่
พิจิตรฝนตกต่อเนื่องชาวนาเริ่มปลูกข้าวจุดเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่
พิจิตรฝนตกต่อเนื่องชาวนาเริ่มปลูกข้าวจุดเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่

                    โดยเมื่อวันวานที่ผ่านมา นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก็ได้เป็นประธานปลูกข้าวนาโยนบนแปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ที่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลทำนาอย่างจริงจังต่อไป ซึ่งเป็นการบูรณาการการร่วมมือของ สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตรและศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook