ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

เรือนจำพิจิตรใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหวังคืนคนดีสู่สังคม

                   วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานว่า การจัดอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมที่ใกล้พ้นโทษและจะต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับสภาพจิตใจจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีผู้ต้องขัง เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 242 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 199 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 43 คน ทุกคนต่างนุ่งขาวห่มขาวเพื่อให้กายและใจบริสุทธิ์ในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์และฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระและจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ โดยมีระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ทั้งนี้มุ่งหวังว่าธรรมะจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ต้องขังให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป

เรือนจำพิจิตรใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหวังคืนคนดีสู่สังคม
เรือนจำพิจิตรใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหวังคืนคนดีสู่สังคม
เรือนจำพิจิตรใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหวังคืนคนดีสู่สังคม
เรือนจำพิจิตรใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหวังคืนคนดีสู่สังคม
เรือนจำพิจิตรใช้ธรรมะพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหวังคืนคนดีสู่สังคม
 
แบ่งปันใน facebook