ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่

                      วันที่ 5 มิ.ย. 2559 นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าหลังจากที่เกษตรกร ที่หันไปปลูกมันสำปะหลัง กล้วย อ้อย ถั่วเขียว ถั่วแขกผิวมัน  แทนการปลูกข้าว จึงทำให้พื้นที่การทำนาลดลงเกือบ 2 แสนไร่ โดยได้ลงพื้นที่พบกับ นางนงลักษณ์  สิงห์แอ้ดซ์ เดิมมีอาชีพทำนาอยู่ในเขตตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร แต่ในช่วงนี้หันมาปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่น ซึ่งเกษตรกรเปิดเผยว่าปลูกมันไข่ 13 ไร่ ปลูกมันญี่ปุ่น 1 ไร่  ลงทุนคราวแรก 50,000 บาท รวมถึงการทำระบบน้ำหยดในแปลงปลูกทั้ง 14 ไร่ ใช้ระยะเวลาการปลูก 90 วัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันไข่ 13 ไร่  ได้ผลผลิตเกือบ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ขาย กิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนมันญี่ปุ่นขายกิโลกรัมละ 25 บาท หักลบกลบหนี้แล้ว มีรายได้ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ต่อไร่  ซึ่งดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัว จึงเป็นเหตุให้ตอนนี้เพื่อบ้านต่างตื่นตัวที่จะเปลี่ยนจากการทำนามาปลุกมันไข่-มันญี่ปุ่น รวมถึงพืชอื่นๆ ตามคำแนะนำ ของ สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร จึงเป็นที่มาของการลดพื้นที่การทำนาของจังหวัดพิจิตร

พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่
พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่
พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่
พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่

โดย นางนงลักษณ์  สิงห์แอ้ดซ์  เกษตรกรหัวก้าวหน้ากล้าเปลี่ยนแลงรายนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ตัดสินใจอยู่นาน ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากเกษตรตำบลและเกษตรอำเภอในพื้นที่ รวมถึงได้เข้าอบรมจึงมีความรู้ และในที่สุดก็เลือกที่จะปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่น ยอมรับว่าที่นาของตนเองเป็นดินเหนียวจึงได้ผลผิตไม่มากอย่างที่อื่นๆ แต่ถึงวันนี้ก็พึงพอใจเพราะว่าใน 1 ไร่ ได้ผลผลิต 2,500-3,000  กิโลกรัม โดยกลุ่มลุกค้าที่มารับซื้อมันไข่ให้รากิโลกรัมละ 15 บาท  ก็จะซื้อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขายได้ราคา เพราะภัยแล้งทำให้หลายแห่งไม่มีผลผลิตแต่ในแปลงปลุกมันของ นางนงลักษณ์ ใช้วิธีการให้น้ำแบบน้ำหยดสูบน้ำจากแหล่งน้ำในไร่นาที่มีอยู่เป็นการให้น้ำแบบประหยัด จึงทำให้ได้ผลผลิตดี นอกจากนี้ตนเองยังได้ปลุกมันทั้ง 2 ชนิด เพ่อขายกิ่งพันธุ์ให้กับเพื่อนบ้านในราคากิโลกรัมละ 13 บาท ซึ่งเพื่อนบ้านต่างก็สนใจ จึงทำให้คิดว่าตนเองและเพื่อนบ้านเริ่มมีแนวคิดจะลดพื้นที่การทำนาแล้วหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยตามคำแนะนำของทางราชการต่อไป

พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่
พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่
พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่
พิจิตรเกษตรกรหันปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งามเกือบ4หมื่นบาทต่อไร่

                       สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกมันในพื้นที่ดินเหนียว หรือสนใจพันธุ์มันไข่และมันญี่ปุ่น โทร 082-8875539////

 
แบ่งปันใน facebook