ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรเปิดโรงเรียนสอนเล่นลิเกและการแสดงพื้นบ้านให้เยาวชนเป็นอาชีพสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทย

                   วันที่ 12 มิ.ย. 2559  นายโกวิท  สุทธิพงษ์วิจิตร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  จึงได้ประสานความร่วมมือ กับ นายเด่น เอนกลาภ นายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยและชมรมลิเกตะพานหิน จัดโครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน โดยได้เปิดโรงเรียนสอนการเล่นลิเกขึ้นในช่วงระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2559  หลักสูตรการสอน 32 ชั่วโมง โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่  8-17 ปี  สมัครใจมาเรียนมากถึง 65 คนทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดพิจิตรถือได้ว่าเป็นเมืองศิลปินถิ่นบันเทิง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตะพานหินมีคณะลิเกมากถึง 40 คณะ มีผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงลิเกเกือบ 1 พันคน ในแต่ละปีออกรับงานแสดงทั่วประเทศหาเงินเข้าบ้านปีละหลายสิบล้านบาท แต่ทุกวันนี้นักแสดงเริ่มมีจำนวนลดลงจึงได้จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อหวังว่าจะให้ลิเกและการแสดงพื้นบ้านของไทยสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสู่เยาวชน ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
#FF0099
#FF0099
#FF0099
#FF0099

                  สำหรับการเรียนการสอนในครั้งนี้ นายเด่น อเนกลาภ ซึ่งเป็นครูผู้สอนและเป็นหัวหน้าคณะลิเกเด่นชัยกวางขาวอยู่ใน กทม. และเป็นนายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรซึ่งล้วนเป็นผู้ประกอบอาชีพลิเกและนักแสดงพื้นบ้านที่มีประสบการณ์แต่มีจิตสาธารณะอยากถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการในลักษณะข้างต้นที่จะตระเวนเปิดสอนการแสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชน ไปทั่วประเทศมาแล้ว ส่วนที่จังหวัดพิจิตรใช้เวลาเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน 2559 หลักสูตรการสอนมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่สอนให้ร้อง ให้รำ และเรียนรู้ถึงท่วงท่าที ในการยืน เดิน นั่ง แบบฉบับของศิลปินลิเกที่ถูกต้อง รวมถึงการออกท่าทางในการแสดงหน้าเวที ทั้งนี้โดยหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถกล้าแสดงออก รวมถึงนำไปเป็นอาชีพนักแสดงที่จะมีรากฐานของวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รู้จัก

#FF0099
#FF0099
#FF0099
#FF0099

                  เด็กหญิงสิรยา รอดละม้ายปภา “น้องพัด” อายุ 13 ปี เรียนอยู่ ม.1/1 ร.ร.เทศบาล 2 ตะพานหิน  กล่าวว่าตนเองเกิดมาก็เห็นคนรอบข้างเป็นพระเอก-นางเอก ลิเก แต่งกายสวยงามและได้ตระเวนไปแสดงสร้างความสุขได้รับเสียงปรบมือ ได้รับพวงมาลัยเป็นรางวัล จึงทำให้ตนเองมีความฝันอยากเล่นลิเก เมื่อรู้ว่ามีโครงการดังกล่าวจึงชวนเพื่อนๆมาสมัครเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ได้ความรู้และใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนก็สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้

#FF0099
#FF0099

                  เด็กหญิงเกล้าณภา บัวหลวง หรือ “น้องเกล้า”  อายุ 9 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.4/2 โรงเรียนเทพประทาน ตะพานหิน บอกว่า ชื่นชอบที่ได้มาเรียนแสดงลิเกเพราะความฝันโตขึ้นอยากจะเป็นนางเอกลิเก เพราะแต่งตัวสวย อีกทั้งอาจมีโอกาสไปเป็นนักแสดงในสาขาอื่นๆตั้งใจว่าโตขึ้นจะเรียนนาฏศิลป์เพื่อให้ความฝันเป็นจริงในการที่จบออกมามีความรู้มีงานทำด้วยอาชีพการแสดงลิเก ซึ่ง “น้องเกล้า” ได้โชว์ความสามารถในการรำและร้องลิเกได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook