ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ

                     วันที่ 26 มิ.ย. 2559  นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับเยาวชนจำนวน 65 คน ที่เข้าเรียนหลักสูตรการแสดงลิเกและการแสดงพื้นบ้านที่ โรงเรียนเทศบาล2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายโกวิท  สุทธิพงษ์วิจิตร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล2 ได้เป็นผู้รายงานว่า เป็นไปตามนโยบายในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ นายเด่น เอนกลาภ นายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยและชมรมลิเกตะพานหิน จัดโครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน โดยได้เปิดโรงเรียนสอนการเล่นลิเกขึ้นในช่วงระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2559  หลักสูตรการสอน 32 ชั่วโมง โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่  8-17 ปี  สมัครใจมาเรียนมากถึง 65 คน และในวันนี้เยาวชนเหล่านั้นได้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว  จึงได้มีพิธีมอบใบประกาศและจัดให้มีการแสดงความสามารถ โดยแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 ทีม ให้ร้องและเล่นลิเกในบทการแสดงเดียวกัน ซึ่งก็ปรากฏว่าเยาวชนที่เรียนการแสดงลิเกสามารถเล่นลิเกได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเยาวชนเหล่านี้ได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีการแสดงลิเกมาจากผู้ใหญ่ในชุมชน และมีบางคนก็เป็นลูกหลานของพระเอกนางเอกลิเกตะพานหิน  จึงถือได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอย่างแท้จริง
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ
พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ

                     นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่า ด้วย นโยบายของ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีเจตนามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับชาวพิจิตรที่นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านแหล่งน้ำและการเกษตร ก็ยังมีนโยบายที่จะสร้างให้พิจิตรเป็นเมืองศิลปินถิ่นบันเทิง ทั้งนี้เพราะในเขตเทศบาลตะพานหินมีคณะลิเกมากถึง 40 คณะ มีผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงลิเกเกือบ 1 พันคน ในแต่ละปีออกรับงานแสดงทั่วประเทศหาเงินเข้าบ้านปีละหลายสิบล้านบาท แต่ทุกวันนี้นักแสดงเริ่มมีจำนวนลดลง ดังนั้นในโครงการต่อไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ยินดีจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อเนื่องอีกด้วย  ทั้งนี้เพราะการมีมหรสพหรือการแสดงก็เป็นเครื่องบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของการมีความสุขอีกด้วย

 
แบ่งปันใน facebook