ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรมอบใบประกาศเยาวชนเรียนจบหลักสูตรการเล่นลิเกพร้อมโชว์ความสามารถขั้นเทพ

                     วันที่ 4  ก.ค. 2559 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานทำกิจกรรมร่วมกับชาวนาในพิธีรับขวัญท้องข้าวที่ศูนย์เรียนรู้วิชชาลัยชาวนา หมู่ 7 บ้านนิคม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ที่จัดขึ้นโดยสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  มีชาวนาที่ทำนาด้วยการไม่ใช้สารเคมีที่เป็นกลุ่มต้นแบบแกนนำจำนวน 120 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยพิธีกรรมจัดขึ้นตามเชื่อที่ว่า “แม่โพสพ” คือเทพเจ้าแห่งท้องทุ่งนาและต้นข้าว ดังนั้นเมื่อข้าวอายุได้ 65-70 วัน ซึ่งจะเป็นช่วงที่จะเริ่มตั้งท้องออกรวง ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญของการทำนาที่จะให้ได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำ ชาวนากลุ่มนี้จึงได้ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีรับขวัญท้องข้าวขึ้น โดยเริ่มจากพิธีบวงสรวงแม่โพสพและพระแม่ธรณี  โดยมีพิธีสู่ขวัญเซ่นไหว้ด้วยข้าวตอกดอกไม้

ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ว่าฯพิจิตรนำชาวนาฟื้นฟูประเพณีพิธีรับขวัญท้องข้าวเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                    พิธีกราบไหว้ต้นข้าวที่เชื่อกันว่ามีแม่โพสพสิงสถิตอยู่ ซึ่งพิธีกรรมช่วงนี้ก็จะมีการทาแป้งหอม ประพรมน้ำหอม รวมถึงใช้หวีในการหวีต้นข้าวหรือใบข้าวที่คล้ายกับการหวีผมให้แม่โพสพ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นการแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับแม่โพสพ ให้มีความสวยสดงดงาม จากนั้นก็จะนำกระจกไปส่องให้แม่โพสพได้ยลโฉมความงดงาม ของต้นข้าวที่กำลังเขียวขจีและพร้อมจะออกรวง ซึ่งชาวนาก็จะนั่งอธิษฐานขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลรอดพ้นจากภัยพิบัติ ต้นข้าวตั้งท้องออกรวงเก็บเกี่ยวได้ไร่ละตันกว่า ขายได้ราคาได้เงินหมื่นเงินแสน โดย นางฉัตรพร ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวว่า พิธีกรรมความเชื่อความศรัทธาจะเป็นพลังที่มุ่งมั่นให้ชาวนาเดินทางถึงเส้นชัยสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นชาวนายุคปัจจุบันต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดมีการทำเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดิน น้ำ การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อีกทั้งต้องใส่ใจในการหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีมาปลูกให้เจริญเติบโตตรงกับความต้องการของตลาดและที่สำคัญต้องลดรายจ่ายให้ได้อย่างน้อย 10% และเพิ่มรายได้ให้ได้เพิ่มขึ้นอีก 15% นั่นหมายถึงการลงทุนทำนาต่อไร่ต้องไม่ควรเกิน 3,000-3,200 บาท ซึ่งถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะสามารถอยู่รอดและแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ ที่สำคัญต้องมีศรัทธาและเชื่อมั่นในคำสอนของในหลวงที่ให้ทุกคนควรเดินตามคำสอนพ่อในการทำการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ถ้าทำได้เช่นนี้ชาวนาไทย

 
แบ่งปันใน facebook