ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรเหมืองทองอัคราบุกสาธารณสุขท้าเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพถ้าผิดจริงยอมรับโทษ

                     วันที่ 12 ก.ค. 59 นายยุทธ   ศรีทองสุข  ซึ่งเป็นแกนนำและเป็นตัวแทนของพนักงานเหมืองแร่ทองคำ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส และพนักงาน จาก บ.โลตัสฮอล วิศวกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้าง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  จำนวนกว่า 20 คน ได้รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่อยู่รอบเหมืองทอง เนื่องจากที่ผ่านมาการเปิดเผยข้อมูลด้านคุณภาพน้ำประปาปริมาณสารต่างๆในพืชผัก ดิน ฝุ่น รวมถึงผลการตรวจสารหนูและโลหะมีพิษ มีการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งผู้ไม่มีหน้าที่กลับเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนผู้ที่มีหน้าที่กลับเพิกเฉยจนเป็นเหตุให้สังคมเข้าใจผิดว่าเหมืองทองอัคราเป็นผู้สร้างมลพิษ ดังนั้นการมายื่นหนังสือในวันนี้จึงต้องการขอให้ สนง.สสจ.พิจิตร ที่มีข้อมูลเร่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถ้าพบว่าเหมืองทองอัคราผิดจริงก็พร้อมที่จะน้อมรับการลงโทษจากสังคมหรือรัฐบาล แต่ถ้าพิสูจน์แล้วเหมืองทองอัคราพิจิตร ทำถูกต้องก็ควรได้รับความเป็นธรรม

พิจิตรเหมืองทองอัคราบุกสาธารณสุขท้าเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพถ้าผิดจริงยอมรับโทษ
พิจิตรเหมืองทองอัคราบุกสาธารณสุขท้าเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพถ้าผิดจริงยอมรับโทษ
พิจิตรเหมืองทองอัคราบุกสาธารณสุขท้าเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพถ้าผิดจริงยอมรับโทษ
พิจิตรเหมืองทองอัคราบุกสาธารณสุขท้าเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพถ้าผิดจริงยอมรับโทษ
พิจิตรเหมืองทองอัคราบุกสาธารณสุขท้าเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพถ้าผิดจริงยอมรับโทษ
                      โดยการมายื่นหนังสือของตัวแทนเหมืองแร่ทองคำอัครารีซอร์สเซส จำกัด ในครั้งนี้ ได้มีนายมานพ ชมพู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ด้านบริหาร เป็นผู้มารับคำร้องทุกข์ดังกล่าว ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าจะเร่งส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำร้องขอต่อไป
 
แบ่งปันใน facebook