ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

                   วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 ที่ ศาลาบริหารคณะสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนกว่า 500 คน ที่พร้อมใจกัน นุ่งขาวห่มขาวมาตักบาตรทำบุญกันอย่างพร้อมเพียง....นอกจากนี้ในช่วงค่ำ 19.00 น. นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร ก็ได้เป็นประธานในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง โดยมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจำนวนเกือบ 1 พันคน ที่พร้อมใจกันมาร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในครั้งนี้

พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิจิตรจังหวัดคุณธรรมเช้าผู้ว่าฯนำตักบาตรหล่อเทียนค่ำรองผู้ว่าฯนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

                  สำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

 
แบ่งปันใน facebook