ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ

                 วันเสาร์ที่  23  ก.ค. 2559 พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง  เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร ได้จัดกิจกรรมถวายเทียน 9 วัด ให้กับวัดในถิ่นห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อให้วัดต่างๆเหล่านั้นได้มีเทียนจำนำพรรษาไว้ใช้ในช่วงเข้าพรรษา ประกอบกับเป็นกุศโลบายให้ญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญบริจาคปัจจัยให้วัดต่างๆเหล่านั้นได้มีทุนทรัพย์ไว้ใช้พัฒนาในกิจการของสงฆ์ โดยขบวนถวายเทียน  9 วัด ที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในเวลา 07.30 น. ก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ท่ามกลางญาติธรรมและพุทธศาสนิกชนเกือบ 300 คน ที่ร่วมขบวนโดยมี อดีต สส.นราพัฒน์  แก้วทอง , อดีต สส.สุณีย์  เหลืองวิจิตร , นายพิศ  วิริยะอารีธรรม   รองประธานสภา อบจ.พิจิตร , นายโกมุท ปัญจมาภิรมย์ “สจ.เมย์” ร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ โดยได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายให้กับวัดต่างๆ คือ 1.วัดมูลเหล็ก  2.วัดคลองโนน  3.วัดทุ่งน้ำเดือด 4.วัดจระเข้ผอม 5.วัดรังนก 6.วัดวังกระทึง 7.วัดเนินปอ 8.วัดสระยายชี 9.วัดมาบแฟบ สำหรับวัดทั้ง 9 แห่งนี้ ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในถิ่นชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งในแต่ละวัดก็ล้วนแต่ขาดแคลนปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้ ในแต่ละวัดมีพระจำวัด 5-9 รูป เท่านั้น  โดยการเดินทางไปถวายเทียนจำนำพรราเมื่อถึงแต่ละวัดก็มีชาวบ้านในพื้นที่ 50-70 คน ต่างมารอต้อนรับและร่วมทำบุญด้วย ซึ่งในการนี้ อดีตสส.ประดิษฐ์ – อดีต สส.วินัย   ภัทรประสิทธิ์ , นายไพฑูรย์  แก้วทอง อดีต รมต.แรงงาน ก็ได้ฝากปัจจัยร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย โดยการไปในวัดแต่ละแห่งก็ได้เงินทำบุญวัดละ 9,000-10,000 บาท  ซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็มีผู้รวมรวมเงินในการทำบุญจากกิจกรรมถวายเทียน 9 วัดในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินรวม 92,389 บาท และยังได้เทียนจำนำพรรษา , หลอดไฟฟ้า , ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ถวายให้กับพระสงฆ์ในแต่ละวัดเป็นจำนวนมาก กิจกรรมได้เสร็จสิ้นเวลา 14.00 น. ที่วัดมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งบรรยากาศทุกคนที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างก็อิ่มบุญ อิ่มใจ ที่ได้ทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกันในครั้งนี้
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
ชาวพิจิตรรวมใจทำบุญถวายเทียน 9 วัดชนบทและถิ่นห่างไกลความเจริญ
 
แบ่งปันใน facebook