หน้าแรก
 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555

 
                ด้วยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรขึ้นใน 12 อำเภอ 30 เขตของจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น 49 คน ดังนั้นจึงมีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 30 คน (ผลคะแนนมีดังตารางข้างล่างนี้ )
               ทีมข่าวพิจิตรทูเดย์ขอแสดงความยินดีกับ สจ.ทุกเขตการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันและไม่การแข่งขัน,และก็ขอให้กำลังใจกับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง นอกจากนี้ก็ขอฝากท่านสจ.ที่ได้รับการเลือกตั้งว่า...ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ และลงพื้นที่ใกล้ชิดชาวบ้านในอำภอของท่านต่อไป การเมืองก็เป็นของธรรมดาผลัดกันรุกผลัดกันรับ 4 ปีแป๊บเดียว คะแนนเสียงของเรามาจากประชาชนเราก็ต้องทำงานในพื้นที่เพื่อประชาชน,แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณทิ้งประชาชนในพื้นที่ของคุณ ชาวบ้านเค้าก็หมดศรัทธาก็อยากเปลี่ยน ดังนั้นจึงอยากฝากทุกท่านที่ได้เข้ามาว่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีค่า...อย่าดูถูกประชาชนเพราะเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างและไม่ได้เสมอไป แต่ความดีต่างหากที่จะอยู่ตลอดกาล...เมื่อเค้าเลือกเราเข้ามาเ็ป็นตัวแทนก็ขอให้ตั้งใจทำงานและพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น..และหากคุณเข้าถึงใจของชาวบ้า้น...รับรองว่าลงสมัครอีกกี่ครั้งคุณก็อยู่ในใจของชาวบ้านตลอดกาล
 
แบ่งปันข่าว |