ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ

 
                    วันที่ 8 ส.ค. 2559  พล.ต.สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ 36 และ นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกร นักเรียน ทหาร ตำรวจ จำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา หรือวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกันปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ พร้อมทั้งปล่อยปลาร่วมกัน ที่บริเวณแปลงนาของโรงสีชุมชนบ้านวังแดงเหนือหมู่ 12 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมถึงเพื่อสร้างความปรองดองและความสมัครสมานสามัคคีของราษฎรเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะทำกิจกรรมในเดือนสิงหาคมนี้อีกหลากหลายกิจกรรม
อีกด้วย
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
พิจิตรทหารจับมือชาวนาปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ
 
แบ่งปันใน facebook