หน้าแรก
 
เปิดใจครอบครัว“แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร
เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ลงสมัครนายกอบต.คลองคะเชนทร์

                  “เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ชาวจังหวัดพิจิตรไว้วางใจและเชื่อใจในความซื่อสัตย์สุจริต
จึงได้เลือกให้ นายไพฑูรย์ แก้วทอง ได้เป็น สส.พิจิตร หรือ เกือบครึ่งชีวิต
ของคนในครอบครัว “แก้วทอง” ได้ขันอาสามาเป็นผู้รับใช้ชาวพิจิตร”

เรียกได้ว่าเกือบทุกยุคสมัยในยาม เกิดภัยธรรมชาติ หรือเกิดภัยพิบัติ ทางด้านการเกษตรรวมถึงความทุกข์ร้อน ในแทบทุกเรื่องและทุกพื้นที่ของจังหวัด พิจิตร “ครอบครัวแก้วทอง” ก็จะมี ส่วนร่วมทุกข์แบ่งปันความสุขกับพวกเรา ชาวพิจิตรเรื่อยมา “โดยเฉพาะคุณพ่อ ไพฑูรย์” นั้น เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ ของพิจิตรที่เป็นลูกชาวนา...ที่เป็น ลูกศิษย์วัดอาศัยข้าวก้นบาตรพระ แต่มี ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและไต่เต้า ด้วยความมานะอุตสาหะจึงได้เป็น สส. พิจิตรและเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวง

ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์

                  ซึ่งเมื่อครั้ง “คุณพ่อไพฑูรย์”มีตำแหน่งในรัฐบาลก็ได้ประสานงาน นำงบประมาณมาพัฒนาจังหวัดพิจิตร ทั้งสร้างโรงเรียน สร้างถนน สร้างสะพาน สร้างโรงพยาบาล-สถานีอนามัยและ อื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นแบบอย่างให้ ลูกๆ ได้เจริญรอยตาม จนส่งผลให้นายนราพัฒน์ แก้วทอง ได้เป็น สส.พิจิตรเขต 2, นายวรวุฒิ แก้วทอง ซึ่งเป็นน้องชายของ “คุณพ่อไพฑูรย์” ก็เป็น สจ.พิจิตร , นายพูนทรัพย์ แก้วทอง ก็ได้ รับเลือกจากประชาชนได้เป็นกำนันตำบล คลองคะเชนทร์ ซึ่งทุกคนพร้อมรับใช้ ชาวพิจิตร

ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์

                  ในอดีตที่ ผ่านมาตำบลคลองคะเชนทร์ได้เกิดปัญหาในการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้นำชุมชนหลายคน จึงมา เอ่ยปากชักชวนให้ นางอุมาพร แก้วทอง หรือ “กำนันแอน” ซึ่งเป็นภรรยาของสส.นราพัฒน์ ว่า....ขอให้ช่วยเป็นคนกลางลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกำนัน ตำบลคลองคะเชนทร์ ซึ่งในคราวนั้น “คุณแอน” ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนัน ซึ่งสามารถครองตำแหน่งได้เต็มวาระ 4 ปี แต่ด้วยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยได้ตั้งครรภ์ และมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก จึงต้องวิ่งเข้า วิ่งออกโรงพยาบาลในกรุงเทพเป็นประจำ ซึ่ งแพทย์ ได้ สั่ งให้ “กำนั นแอน” ต้องพักฟื้น ร่างกายและห้ามเดินทางไกลจึงถูกโจมตี ว่า...ทอดทิ้งชาวบ้าน... พอรู้เช่นนั้น“กำนันแอน” จึงแสดงสปิริตด้วยการ ลาออก และทางราชการก็เปิดรับสมัคร กำนันตำบลคลองคะเชนทร์คนใหม่ผลที่ออกมา คือ นายพูนทรัพย์ แก้วทอง หรือ “กำนันต้อม” ซึ่งเป็นคนในตระกูล แก้วทองก็ได้เป็นกำนันต่อมาจนถึงทุกวันนอีกทั้งยังทำงานเข้ากับชาวบ้านและผู้นำ ชุมชนรวมถึงประสานงานกับส่วนราชการ -อบจ.พิจิตรได้เป็นอย่างดี ี้

ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์
                  วันนี้เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 กกต.พิจิตรได้เปิดรับสมัคร นายก อบต. คลองคะเชนทร์ ผู้นำชุมชนหลายคน จึง มองหาคนรับใช้คนเดิมและเล็งเป้ามาที่ “คนในตระกูลแก้วทอง” สุดท้ายได้ บทสรุปว่าขอให้....นางอุมาพร แก้วทอง หรือ “กำนันแอน” ให้ช่วยลงสมัครเป็น นายก อบต.คลองคะเชนทร์อีกครั้ง เพราะ ตั้งความหวังไว้ว่าถ้า “กำนันแอน” ได้เป็น นายก อบต.คลองคะเชนทร์ก็เหมือนกับ เลือกกำนันแอน เบอร์ 1 เพียง 1 คน แต่จะได้คนรับใช้ชาวคลองคะเชนทร์ ถึง 6 คน คนแรก คือ ได้ สส.นราพัฒน์ ผู้เป็นสามี, คนที่สองได้ นายไพฑูรย์ ผู้เป็นคุณพ่อสามี, คนที่สามได้ “อาเย็น” หรือ สจ.วรวุฒิ, คนที่สี่ได้กำนันต้อม น้องสามี, คนที่ห้าคือได้ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร ที่เป็นเหมือนญาติพี่น้องของครอบครัว แก้วทอง, สุดท้ายคนที่หก ก็คือกำนันแอน นี่คือเหตุผลที่ผู้นำและ ชาวบ้านคิดว่าเข้าคูหากาเบอร์ 1 เพียง ครั้งเดียวได้ 6 คน รับใช้ชาวคลองคะเชนทร์ดังกล่าว
ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์ไพฑูรย์  แก้วทอง เปิดใจครอบครัว “แก้วทอง”ผู้รับใช้สังคมและชาวพิจิตร เหตุผลที่ต้องส่งลูกสะใภ้ อุมาพร แก้วทอง “กำนันแอน” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.คลองคะเชนทร์

                  ความตั้งใจจริงของคนในครอบครัว“แก้วทอง” กลับมีคนไปแปลไปใน ทางลบและพูดก่อให้เกิดความเสียหาย ตีเรื่องเศร้าเล่าเรื่องเท็จบีบน้ำตา กล่าวหา ว่า “คุณพ่อไพฑูรย์” และคนในครอบครัวแก้วทองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่รังแกเด็ก ซึ่งแท้ที่จริงเป็นเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะไป หลอกชาวบ้าน แถมปล่ อยข่าว “กำนั นแอน เบอร์ 1” จะซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงคนละ 3,000 บาท ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะแค่คิดก็ติดคุกแล้ว!!! ชาวคลอง คะเชนทร์ที่มีวิจารณญาณต่างรู้อยู่แก่ใจ ว่าถ้าเลือก “กำนันแอน เบอร์ 1” แล้วจะ ได้คนรับใช้พ่อ,แม่,พี่,น้องชาวตำบลคลอง คะเชนทร์ถึง 6 คน ในอีก 4 ปีข้างหน้าซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วน่าจะคุ้มค่ากว่า คนอื่นแน่นอน!!! กระแสความนิยม จึงเทมาให้กำนันแอน เบอร์ 1 อย่าง ท่วมท้นแล้วในขณะนี้ ซึ่งคนในตระกูล แก้วทองต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

                  ดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วถ้าเลือก นายก อบต.คลองคะเชนทร์แบบเดิมๆ ก็คงจะได้เห็นแต่สิ่งเดิมๆ...แต่ถ้าเลือก นายก อบต.คลองคะเชนทร์ที่เป็นคนใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ เราชาวคลองคะเชนทร์ ก็จะได้ความเจริญก้าวหน้ารวมถึงการ พัฒนาในสิ่งที่แปลกใหม่ “กำนันแอน เบอร์ 1” ถึงแม้ไม่ได้เกิดในตำบล คลองคะเชนทร์ เพราะคนเราเลือก ที่เกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะรัก...เลือกที่ จะอยู่...และเลือกที่จะทำความดีได้ ซึ่ง “กำนันแอน เบอร์ 1” ตัดสินใจ แล้วว่าจะขอเลือกอยู่เคียงข้างและรับใช้ ชาวตำบลคลองคะเชนทร์ในอีก 4 ปี ข้างหน้า ให้สมกับที่ทุกคนรักและไว้ วางใจที่จะลงคะแนนให้ในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ ขอบคุณ...ขอบคุณ...ขอบคุณค่ะ...จากใจ “กำนันแอน เบอร์ 1”เรารักคลองคะเชนทร์ 5
 
แบ่งปันข่าว |