ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
 
 
มาฟังชาวนาพิจิตรเค้าพูดถึงความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับเงินจำนำข้าว
 
แบ่งปันใน facebook