หน้าแรก
 
 
                  วันที่ 7 พ.ย. 2554นายกิตติศักดิ์  ศรีสุนทร ผอ.ธกส.สาขาพิจิตร เปิดเผยว่า 4 เดือนที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการตกน้ำตายรวมแล้วมากถึง 50 คนและเมื่อตรวจสอบพบว่ามี 4 รายคือ นางหรี่ เป็นชาว อ.ตะพานหิน,นายธรรมนูญ กุลทนันท์ เป็นชาว อ.บางมูลนาก ,นายมานัด เที่ยงทอง เป็นชาว อ.เมืองพิจิตร,นายศักดิ์ชัย ภู่โพธิ์ เป็นชาว อ.สามง่าม  ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกค้าและเป็นลูกหนี้ของ ธกส.พิจิตร ดังนั้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทางธนาคาร ธกส.จึงได้เสนอและพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีให้เป็นหนี้สูญ กล่าวคือยกหนี้ให้กับผู้ที่ตกน้ำตายทั้ง 4 ราย คิดเป็นจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยโดยรวมมากถึง 350,000 บาท ซึ่งถึงแม้ผู้ตายจะทำประกันชีวิตและทำฌาปนกิจระบุไว้ว่าถ้าเสียชีวิตให้นำเงินไปชำระหนี้แต่กรณีนี้ ธกส.พิจิตรได้ยกหนี้ให้ ดังนั้นเงินประกันชีวิตและเงินฌาปนกิจก็ให้ตกเป็นของทายาท
นายกิตติศักดิ์ ศรีสุนทร ผอ.ธกส.สาขาพิจิตนายกิตติศักดิ์ ศรีสุนทร ผอ.ธกส.สาขาพิจิตรกับลุกค้าธกส.
                  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจที่ในยามมีภัยพิบัติ ธกส.พิจิตรก็จะยังคงให้การช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างเกษตรกรตลอดไป นอกจากนี้ยังยกหนี้ให้ลูกค้าที่เป็นลูกหนี้และผู้ค้ำประกันที่หมดเนื้อหมดตัวจากการถูกน้ำท่วมและไม่มีทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่ถึงแม้ฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่มีทรัพย์สินให้บังคับคดี อีกทั้งตัวลูกหนี้ก็ป่วยทพพลภาพจนกายเป็นคนพิการที่ต้นเหตุเกิดความเครียดจากการถูกน้ำท่วมและล้มป่วยจนเป็นอัมพาตอีก 5 ราย คิดเป็นเงินมากถึง 130,000 บาทเศษอีกด้วย
 
แบ่งปันข่าว |