ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

                  วันที่ 30 พ.ย. 2559 นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์  ประธานจัดงานประเพณีเจ้าพ่อปุนเท่ากงเจ้าพ่อหลวงกงเมืองพิจิตร และ มหกรรมอาหารอร่อยประจำปี 2559  ( งานงิ้วประจำปี 59 )  นายยงยุท โชตยะกุล ประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ และ คณะกรรมการจัดงาน รวมถึง สจ.พิศ  วิริยะอารีธรรม ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือที่บริเวณศาลเจ้าชั่วคราว ตลาดเทศบาลเมืองพิจิตร  เพื่อเป็นการเริ่มต้นการจัดงานงิ้วประจำปี ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2559 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงงิ้ว ซึ่งเป็นการแสดงของชาวจีน รวมถึงการแสดงลิเก ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวพิจิตร ถือเป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ของไทย-จีน ส่วนในภาคค่ำนอกจากมีการแสดง งิ้ว ลิเก แล้วยังจัดให้เป็นถนนเทศกาลอาหาร “ หมูสะเต๊ะอร่อย-หอยทอดรสเด็ด” รวมของปิ้งย่างและของกินพื้นบ้านนานาชนิด

สจ.พิศ  วิริยะอารีธรรม
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์  ประธานจัดงานประเพณีเจ้าพ่อปุนเท่ากงเจ้าพ่อหลวงกงเมืองพิจิตร
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิจิตรชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานงิ้วพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                 วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ที่นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ของชาวไทย-จีน ที่ได้อาศัยแผ่นดินไทยภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานยังได้จัดให้มีนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เมื่อครั้งบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางด้วยเรือสำเภาเข้ามาขออาศัยใต้ร่วมใบบุญในแผ่นดินสยาม และได้ทำมาหากินเลี้ยงชีพมีลูกมีหลานอยู่บนแผ่นดินไทย ดังนั้นด้วยความจงรักภักดีจึงได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน
 
แบ่งปันใน facebook