ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
สามารถติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี

 
                     ในช่วงระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2558 นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าฯพิจิตร และ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้พาไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้มีผู้ร่วมเดินทาง 90 คน 2 รถบัส การเดินทางออกจากพิจิตรตั้งแต่เวลา 06.30 น. ของวันที่ 18 ธ.ค. 2558  ไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง ผวจ.กาญจนบุรี ได้ส่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมาทำการต้อนรับและบรรยายถึงบริบทต่างๆของจ.กาญจนบุรี ที่เป็นเมืองอยู่ติดชายแดนสหภาพเมียนมาร์ จากนั้นในช่วงเย็นก็พาไปรับประทานอาหารในแพของแม่น้ำแคว บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจ ในวันรุ่งขึ้น 19 ธ.ค. 58  ได้เดินทางด้วยรถตู้จำนวน 10 คัน เพื่อเดินทางต่อไปยัง อ.สังขละบุรี ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 323 ระยะทางกว่า 200 กม.ท่ามกลางความคดเคี่ยวและลาดชันของภูเขาใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง จึงถึงที่หมายที่ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเขตแดนของประเทศเมียนมา จากนั้นได้นั่งรถตู้และรถสองแถวของชาวเมียนมาร์ พาไปท่องเที่ยวไหว้พระโดยถนนหนทางยังเป็นทางดินลูกรังฝุ่นตลบอบอวล ทำเอาผู้ร่วมเส้นทางหัวแดงไปด้วยฝุ่นตามๆกัน จากนั้นในช่วงบ่ายและเย็นก็เดินทางกลับมาพักค้างคืนที่อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานมอญและวัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นพระที่ชาวไทย ชาวมอญ ชาวพม่า เคารพนับถือ ซึ่งในตอนเช้าของวันที่ 20 ธ.ค. 58 ทุกคนก็ได้มีโอกาสไปตักบาตรและร่วมชมความมหัศจรรย์ของพลังความศรัทธาของชาวมอญที่ช่วยกันสร้างสะพานไม้ข้ามแม่น้ำ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรีผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าฯพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าฯพิจิตรพาหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษาจ.กาญจนบุรี
                     สำหรับ การเดินทางในครั้งนี้เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ของคณะผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ที่มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชนไปจนถึงสื่อมวลชน เพื่อนำบทเรียนการบริหารจัดการบ้านเมืองมาเพื่อใช้พัฒนาจังหวัดพิจิตรเพื่อให้พร้อมรับกับการเปิดการค้าเสรีเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 นี้
 
แบ่งปันใน facebook