ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
สามารถติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

แขวงทางหลวงพิจิตรยืนยันทุกเส้นทางพร้อมเพื่อนักเดินทางและท่องเที่ยวปีใหม่2559

 

                   วันที่ 28 ธ.ค. 2558  นายเรวัต บุบผะศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านและกลับเข้าสู่ที่ทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ว่าแขวงทางหลวงพิจิตรได้ดำเนินการซ่อมแซมที่เป็นหลุมเป็นบ่อรวมถึงได้ซ่อมแซมปรับปรุงป้ายและสัญญาณไฟจราจรรวมถึงไฟทางสาธารณะตามถนนหรือสี่แยก ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลมั่นใจว่าพร้อมเกือบทุกจุด ในส่วนของการให้บริการบนเส้นทางหลักก็ได้มาร่วมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 117  หน้าที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี ดังนั้นจึงมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือหากผู้เดินทางต้องการได้อย่างฉับไวและแน่นอน ซึ่งถ้ามีเหตุก็จะประสานงานกับตำรวจท้องที่และตำรวจทางหลวงรวมถึงหน่วยกู้ภัยอีกด้วย

นายเรวัต บุบผะศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร
ขนส่งพิจิตรยืนยัน7วันช่วงเทศกาลปีใหม่ท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านปลอดภัย
นายเรวัต บุบผะศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร
ขนส่งพิจิตรยืนยัน7วันช่วงเทศกาลปีใหม่ท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านปลอดภัย
ขนส่งพิจิตรยืนยัน7วันช่วงเทศกาลปีใหม่ท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านปลอดภัย
 
แบ่งปันใน facebook