ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

พิจิตรธกส.เปิดตัวชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งฉางชาวนาครวญเจอกฎกติกากรีดกัน

                    วันที่ 1 ธ.ค. 2559  นายปิยะ  วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายศราวุธ  ยิ้มยวน ผช.ผจก.ธกส.สำนักงานใหญ่,นายวิชาญ  เทียมทัน ผอ.ธกส.พิจิตร, พันเอกชัยเดช  สุรวดี รองผบ.มทบ.36 ได้จัดการประชุมชี้แจงและเปิดโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 59/60 ที่โรงสีสวัสดิการชุมชนบ้านสะยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมีชาวนาเกือบ 30 คนที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมรับฟังคำชี้แจงว่า รัฐบาลได้ร่วมกับ ธกส.ให้สินเชื่อกับชาวนากลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการและเป็นผู้รวบรวมผลผลิตในการเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางเพื่อชะลอการขาย แต่ต้องเป็นข้าวแห้งความชื้นไม่เกิน 15% ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็จะได้ราคาตันละ 8,900-9,500 บาท ถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าได้ตันละ 7,000 บาท รวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่รัฐบาลจะช่วยเหลือชาวนาอีก ซึ่งใน จ.พิจิตร มีชาวนาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ (1 พ.ย. 59  – 28 ก.พ. 60 ) ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีนายธรรมนูญแจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , และนางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพิจิตร , นางจินตนา รักสุจริยวงศ์  คลังจังหวัดพิจิตร ,นายศุภเดช  แสนภูมิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ

พิจิตรธกส.เปิดตัวชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งฉางชาวนาครวญเจอกฎกติกากรีดกัน
พิจิตรธกส.เปิดตัวชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งฉางชาวนาครวญเจอกฎกติกากรีดกัน
พิจิตรธกส.เปิดตัวชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งฉางชาวนาครวญเจอกฎกติกากรีดกัน
                   นายศรายุทธ  ยิ้มยวน ผช.ผจก.ธกส.สำนักงานใหญ่ กล่าวว่า ระเบียบในการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ( จำนำยุ้งฉาง )  คือ ชาวนากลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะต้องเก็บข้าวเปลือกเป็นหลักประกันที่เข้าร่วมโครงการไว้ในยุ้งฉางของตนเอง โดยต้องเป็นยุ้งฉางที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันน้ำ นก หนู ได้ เพื่อเก็บรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยมีเกษตรกรซักถามว่า ถ้าเก็บข้าวเปลือกใส่กระสอบไว้ใต้ถุนบ้านหรือไว้ในโรงรถ ในโกดัง จะได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันนี้ ยุ้งฉางที่เป็นพื้นไม้ยกขึ้นสูงจากพื้นดินนั้นแทบไม่มีแล้ว ซึ่ง นายศรายุทธ  ผช.ผจก.ธกส.สำนักงานใหญ่ ตอบคำถามชาวนาว่า... สามารถผ่อนปรนได้ แต่ต้องรับประกันว่า ผลผลิตจะไม่เสียหาย ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
พิจิตรธกส.เปิดตัวชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งฉางชาวนาครวญเจอกฎกติกากรีดกัน
พิจิตรธกส.เปิดตัวชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งฉางชาวนาครวญเจอกฎกติกากรีดกัน

                   สำหรับปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาของ ต.เนินปอ อ.สามง่าม ที่นำโดย นายจันที พิลึก และ นายเสริญ พิลึก ได้ถามถึงปัญหาและขอคำตอบว่า กลุ่มของตนเป็นนิติบุคคลมีโรงสีชุมชน มีเครื่องชั่งมาตรฐาน มีโกดังขนาดใหญ่ และมีรถแบ็กโฮที่ใช้เพื่อขนย้ายข้าวเปลือก แต่ตอนนี้เจอปัญหาที่ว่าการจำนำในยุ้งฉางรัฐบาลออกกฎกติกา ว่า จะต้องให้นำข้าวเปลือกใส่ในถุงบิ๊กแบ็ค ซึ่งต้องซื้อถุงบิ๊กแบ็คถ้าเป็นของมือสองก็ถุงละ150-200บาท ซึ่งแต่ละถุงใส่ข้าวเปลือกได้แค่เพียง 450 กิโลกรัม รวมถึงต้องมีรถโฟล์คลิฟท์ ในการยกถุงบิ๊กแบ็คเพื่อจัดเรียง จึงทำให้เพิ่มต้นทุนกับกลุ่มชาวนา จึงขอเรียกร้องและได้ยื่นหนังสือ ต่อ นายศรายุทธ ผช.ผจก.ธกส.สำนักงานใหญ่ ว่า ขอให้ผ่อนปรนในปัญหาดังกล่าว โดยจะขอเก็บกองข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าว โดยจะขอเทกองข้าวเปลือกไว้ในโกดังที่เป็นมาตรฐาน แต่ทุกๆ 1 เดือน ก็จะใช้รถแบ็กโฮตักพลิกกองข้าวเพื่อรักษาคุณภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องและจะได้นำไปหารือผู้บังคับบัญชาให้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

                   นายจันที  พิลึก ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลเนินปอ และเป็น นายกทต.เนินปอ กล่าวว่า หลังจากมีโครงการนี้ทำให้ราคาข้าวเปลือก ซึ่งข้าวที่ชาวนาเข้าโครงการเก็บไว้นี้มีทั้งข้าวที่จะเก็บไว้สีเพื่อบรรจุถุงขายและเก็บไว้เพื่อทำเป็นพันธุ์ข้าวปลูกในฤดูกาลหน้า ซึ่งโรงสีสวัสดิการชุมชนบ้านสระยายชีได้ใช้เงินลงหุ้นของสมาชิกและเงินลงทุนกู้ยืมจาก ธกส.จำนวน 3 ล้านบาท รวมรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรไว้เป็นข้าวเปลือกแล้วจำนวน 500 ตัน และจะได้นำออกมาทยอยแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงขาย ซึ่งจะทำให้มีรายได้มากกว่าขายข้าวเปลือกให้เถ้าแก่โรงสีอีกด้วย
 
แบ่งปันใน facebook