ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

นายอำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกช่วยเหลือผู้พิการติดบ้านติดเตียง

                  วันที่ 15  ธ.ค. 2559  นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์  นายอำเภอสากเหล็ก และ นายจรัล เหลืองศรีสกุล  รักษาการหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร   พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสาได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ  ที่เรียกกันว่า ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  โดย นางผดา รัตนศิริ นายกอบต.สากเหล็ก ได้นำคณะออกตระเวนนำสิ่งของถุงยังชีพที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน 10 ราย โดยพบว่าสภาพของผู้ป่วยอยู่ในภาวะซึมเศร้าเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ ดังนั้นเมื่อคณะมาเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วย คุณวงเดือน ทั่งทอง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสากเหล็ก และกลุ่มจิตอาสาเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ถึงบ้านและให้กำลังใจพูดคุยทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีรอยยิ้มและความดีใจที่คนในสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งนอกจากสิ่งของที่ทางราชการได้นำมามอบให้แล้ว  สจ.พิศ  วิริยะอารีธรรม รองประธานสภาอบจ.พิจิตร รวมถึงกลุ่มจิตอาสาและผู้นำชุมชนยังได้ร่วมกันมอบเงินให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่จำเป็นและยังพบว่าสภาพที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยหลายคนไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง  นางสาวปิยะฉัตร นายอำเภอสากเหล็ก และ นางผดา นายกอบต.สากเหล็ก จะได้ร่วมกันทำแผนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ดีขึ้น
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ
อำเภอสากเหล็กจับมือพม.พิจิตรนำของขวัญปีใหม่และผ้าห่มกันหนาวแจกผู้พิการ

                  โดย นายจรัล รักษาการหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  กล่าวว่า โครงการ พม.เคลื่อนที่นี้ ทำแผนออกเยี่ยมเยียน เด็ก คนแก่ คนพิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงใน 1 ตำบลของ 12 อำเภอ โดยจะเวียนไปตำบลละ 1 ครั้ง ต่อ เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกกระแสการทำความดี แบ่งปันเอื้ออาทร ทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นได้รู้ว่า สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการทำความดีเดินตามคำสอนของพ่อ

 
แบ่งปันใน facebook