ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่      sittpoj_news1@hotmail.com      sittpojnews.phichit@gmail.com 
ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/SittpojNewsPhichit

ศาลยุติธรรมตัดสินคดีเทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1   

 

                   วันที่ 28 ธ.ค. 59 เมื่อวันวานที่ผ่านมา ( 27 ธันวาคม 2559 ) ศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาอ่านคำพิพากษา คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 306/2558 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 987/2559 , คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 308/2558 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 988 /2559 ( ศาลสั่งรวม 2 สำนวนคดี พิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน ) โดยมีโจทก์ 4 คน ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่ตายและได้รับบาดเจ็บจากการจัดงานปาร์ตี้โฟมของเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งมี  นายกิจชัย  บุญปู่และ ทนายอานนท์ เป็นทนายความของฝ่ายโจทก์  สำหรับคดีดังกล่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13  เมษายน 2557 ที่เทศบาลเมืองพิจิตรจัดให้มีงานเทศกาลวันสงกรานต์ โดยให้มีปาร์ตี้โฟม ณ บึงสีไฟ และขณะที่มีการละเล่นปาร์ตี้โฟมนั้นได้เกิดกระแสไฟรั่วช็อต เด็กชายพีชากร  บุญปู่ อายุ 14 ปี ถึงแก่ความตาย และ เด็กชายปฏิเวช เที่ยงกิจธรรม อายุ 16  ปี  ได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลายเป็นผู้พิการ  ซึ่งมีจำเลยรวมทั้งสิ้น 13 ราย จำเลยที่ 1 เทศบาลเมืองพิจิตร จำเลยที่ 2-9 เป็นผู้บริหาร – เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิจิตร จำเลยที่ 10-13 เป็นเจ้าของบริษัทผู้รับจ้างและลูกจ้างที่รับจัดงานให้เช่าอุปกรณ์จัดปาร์ตี้โฟมในวันเกิดเหตุ

เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้วเทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้วเทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดปาร์ตี้โฟม มรณะตาย 1 พิการ 1 ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว

                  ในคดีดังกล่าวฝ่ายโจทก์ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ซึ่งศาลยุติธรรมได้พิจารณา ถึงการว่าจ้าง  การดำเนินการ  และความประมาทในการจัดงานครั้งนั้นแล้ว ว่า การติดตั้งเครื่องทำปาร์ตี้โฟมให้กับประชาชนเข้าไปเล่น โดยยังไม่การตั้งติดเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าดูด จนเป็นเหตุเกิดไฟฟ้ารั่วหรือดูด เด็กชายพีชากร  บุญปู่   ถึงแก่ความตาย และ และ เด็กชายปฏิเวช เที่ยงกิจธรรม ได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลายเป็นผู้พิการ ศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรจึงพิพากษาให้  จำเลยที่ 1 คือเทศบาศเมืองพิจิตร จำเลยที่ 10 คือ เจ้าของบริษัทที่ให้เช่าเครื่องเล่นปาร์ตี้โฟม , จำเลยที่ 11-13 คือลูกจ้างหรือคนงานของบริษัทที่ให้เช่าเครื่องเล่นปาร์ตี้โฟมชำระค่าเสียหายให้กับโจทก์ตามที่ฟ้องร้อง ซึ่งฝ่ายโจทก์แรก คือ พ่อแม่ของ เด็กชายพีชากร  บุญปู่  เรียกค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูของพ่อและแม่ เดือนละ 5,000 บาท ต่อคน เป็นเวลา 20 ปี หรือเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ต่อ คน   (  รวมทั้งสิ้นพ่อและแม่เป็นจำนวน  2,400,000 บาท )   และค่าปลงศพ  250,000 บาท ส่วนฝ่ายโจทก์ถัดมา คือ เด็กชายปฏิเวช เที่ยงกิจธรรม อายุ 16  ปี  และแม่ ซึ่งเป็นผู้ถูกไฟฟ้าช็อตจนกลายเป็นผู้พิการได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ค่าปฐมพยาบาลเป็นเงิน 10 ล้านบาท แต่ศาลพิจารณาเห็นสมควรให้จำเลยต้องชดใช้เป็นเงิน 3,700,000 บาทเศษ และ เรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นเงินเดือนละ 2 หมื่นบาท ดังกล่าว

หมายเหตุ  ///// ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทนายของโจทก์เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจและเป็นผู้อนุญาตให้นำออกเผยแพร่ได้

แบ่งปันใน facebook